רזניק דוד, יד קנדי, 1966 , ירושלים, מראה מלמעלה

Previous | Home | Next