רזניק דוד, יד קנדי, 1966 , ירושלים

Previous | Home | Next