גלבוע.נט
מערכת שיבוץ שבועית
ניהול שעורים ומשאבים
מערכת ניהול סילבוסים
שיווק ( מתעניינים , C.R.M )
רישום למוסד אקדמי
מנהל אקדמי
מנהל סגל הוראה
גביה מסטודנטים
ניהול המסמכים האישיים
הפצות מסמכים אישיים
ניהול ההשגחה בבחינות
ניהול הציונים ב – Excel
מערכת ניהול בוגרים
משוב על מרצים
תמיכה לסט' עם צרכים מיוחדים
מעונות לסטודנטים
מערכת לניהול הנדסאים וטכנאים
הכשרת מורים
רישום לקורסים דרך האינטרנט
ניהול חומרי למידה למרצים
מבחנים אמריקאיים באינטרנט
רישום ONLINE
רישום בשיטת מכרז

גלבוע.נט שנתון ותעסוקת מרצים

תהליכים של פתיחת שנה / סמסטר:

 1. הקמת טבלת מועדי פתיחה וסיום, לפי מסלולים, של הסמסטרים ושל תקופות הבחינות.
 2. בניית השנתון ע"י רכזי המסלולים. אופציות להעתקה משנה קודמת או מהקורסים (המקצועות), במקרה שכבר הוגדרו.
 3. קביעת מספר הסטודנטים החזוי לכל נושא, מספר קבוצות מקבילות, מספר הקבצות, שיטת בניית קוד הקבוצה, באיזה אתר יילמד הנושא, סוג תעסוקה של המרצה הנדרש וסוג המקצוע ( סוג מטלה ),מס.נקודות הזכות שמקנה לימוד הנושא ועוד.
 4. הקמת טבלת 'בחינות לפי נושאים' סימולטאנית עם בניית השנתון. מספקת, בשלב זה, את מספר הנבחנים ואת תאריך הבחינה של מועד א'.
 5. ייצור התעסוקה ( טבלת הקורסים הסמסטריאלית , לפני קביעת היום השעה והכיתה): שורות כמספר הקבוצות המקבילות בנושא. אופציה להעתקת מרצים מביצוע של שנה קודמת. אופציה להעתקת תעסוקה מנהלית משנה קודמת.
 6. שיבוץ מרצים לקורסים ע"י רכזי המסלולים בכפוף לידיעת המרצה את הנושא, להסכם של אחוז משרה ועוד.
 7. שיבוץ תעסוקה מנהלית למרצים . ( ריכוז חוג, הכנות מיוחדות וכולי )
 8. הפצה למרצים של תוכנית התעסוקה לשנה הקרובה.
 9. ייצור טבלת כתבי העסקה כנגזרת מתוכנית התעסוקה.
 10. אישור כתב ההעסקה ע"י 3 הדרגים : ראש החוג, ראש המנהל האקדמי, המנכ"ל.
 11. הפצת כתבי ההעסקה למרצים ולמדור שכר.
 12. ייצור המקצועות מטבלת התעסוקה. ( רק מהתעסוקות של הרצאה פרונטאלית )
 13. מסירת השנתון להדפסה בבית הדפוס.
 14. הפקת מדבקות למשובים לפי טבלת התעסוקה. ( מטפל גם במצב של מספר מרצים לאותו קורס, כיוון שבטבלת התעסוקה נמצאים כולם. )

טיפול בשינויים פרטניים במהלך הסמסטר :

 1. הוספת נושא לטבלת השנתון.
 2. הוספת קבוצה/קבוצות הקבצה/הקבצות לטבלת התעסוקה.
 3. הטיפול הנלווה להוספת קבוצה : שינויים בתעסוקה, שינויים בכתב העסקה, הוספת מקצוע, ייצור ושיבוץ השיעור/ים לשבוע המודל, שיבוץ לכיתה, פריסת השיבוץ על ציר הזמן, לפי אורך תקופת השינוי.
 4. שינויים בשנתון הזורמים לאורך עץ הפעולות אך אינם משנים את הפעולות (מס.נ"ז)
 5. גריעת קבוצה : כולל פיזור הסטודנטים של הקבוצה לקבוצות אחרות ודיווח לסטודנטים על השינוי.
 6. כולל דיווח למרצה שקבוצתו בוטלה והשינויים בתעסוקתו. כולל דיווח למרצים של הקבוצות המקבילות של רשימות הסטודנטים שנוספו.
 7. כולל טיפול בשחרור של הכיתה שנתפסה, בתכנון על ציר הזמן.
 8. החלפת מרצה : שילוב של סגירת הסכם תעסוקה ופתיחת הסכם חדש. והעברת הקבוצה למרצה החדש.