גלבוע.נט
מערכת שיבוץ שבועית
ניהול שעורים ומשאבים
מערכת ניהול סילבוסים
שיווק ( מתעניינים , C.R.M )
רישום למוסד אקדמי
מנהל אקדמי
מנהל סגל הוראה
גביה מסטודנטים
ניהול המסמכים האישיים
הפצות מסמכים אישיים
ניהול ההשגחה בבחינות
ניהול הציונים ב – Excel
מערכת ניהול בוגרים
משוב על מרצים
תמיכה לסט' עם צרכים מיוחדים
מעונות לסטודנטים
מערכת לניהול הנדסאים וטכנאים
הכשרת מורים
רישום לקורסים דרך האינטרנט
ניהול חומרי למידה למרצים
מבחנים אמריקאיים באינטרנט
רישום ONLINE
רישום בשיטת מכרז

גלבוע.נט ניהול הבחינות

כללי :

במערכת ניהול הבחינות יש מספר משתתפים : מזכירויות בתי הספר, מדור משגיחות, דקנט - המדור העוסק בהתאמות אישיות, אדמיניסטרציה – מדור ניהול כיתות.

המערכת מאגדת את הכלים הנדרשים לתכנון וביצוע הבחינות, בכל היבטיהן.
תכנון הבחינות מתחיל עם בניית השנתון. לכל נושא בשנתון יש גם שורה מקבילה בטבלת בחינות לפי נושאים. באותה הטבלא מציינים את התאריך של מועד א'. ( הסטודנט זקוק לנתון זה בשלב הייעוץ.)

כחודשיים לפני תחילת הבחינות, מבצעים את התכנון הראשוני. הוא כולל ספירה של מספרי הנבחנים, ספירת מקבלי תוספות הזמן והעזרים לסוגיהם. על סמך נתוני הספירה מבצעים זימון ראשוני של המשגיחות ושריון של כיתות לימוד ספציפיות לבחינות השונות.

עם התקרבות המועד עוברים לתכנון מפורט. התכנון המפורט כולל שיבוץ של הקבוצות לכיתות ששוריינו וכולל שיבוץ אישי של המשגיחות לכיתות ספציפיות. בשלב זה עוברים לשיבוץ המפורט של הנבחנים לכיתות.
כתוצאה של השיבוץ המפורט מופקים הסליפים של רשימות הנבחנים, המדבקות, הרשימות ב – excel הנשלחות לבודקים, הרשימות לתליה בכניסה לבניין, הרשימות לעזרת המשגיחות ועוד.

פעולות התכנון :

 1. מייצרים את 'טבלת בחינות לנושאים', לפי נושאים ומועדים, בהעתקה משנה קודמת.
 2. המזכירויות האקדמיות ממלאות לכל נושא את התאריך והשעה המבוקשים לבחינה של מועד א'.
 3. בדיקת קיבולת : מדור שיבוץ כיתות מבצע השוואה בין היצע המקומות בכיתות לביקוש למקומות, לנבחנים בבחינות, וזאת לכל נקודת זמן. ספירת המקומות הנה לפי הגדרת מספר מקומות בכיתה לזמן בחינה. ( 50% מבהרצאה ? )
 4. מדור השיבוץ מחזיר למזכירויות אינפורמציה מהיכן יש להזיז עודפי ביקוש ולאן זה אפשרי.
 5. מתבצעת ספירה המעדכנת את מספרי הנבחנים ברזולוציה של 'רגילים' ו 'נבחני תוספת זמן'.
 6. שריון קומות וכיתות לבחינות, לפי מועדי הבחינה ומספר נבחנים מתוכנן.
 7. פניה למשגיחות לאישור תוכנית העבודה שלהן לתקופת הבחינות . ( מתבצע במודול משגיחות ) .

פעולות השיבוץ :

 1. שיבוץ הקבוצות הנבחנות, לכיתות ספציפיות, מתוך הכיתות ששוריינו לבחינה.
 2. שיבוץ המשגיחות, שזומנו לאותו יום, לכיתה הספציפית לכל אחת (במודול משגיחות).
 3. שיבוץ הנבחנים לחדרי הבחינה .

הפקת הדו"חות המלווים :

 1. מדבקות גדולות למעטפות עם הבחינות שנמסרות למשגיחות.
 2. סליפים של רשימות הנבחנים בשיטות השונות.
 3. מדבקות אישיות עם מספר בחינת הנבחן ( לקישור השאלון לסטודנט ע"י המדבקה)
 4. רשימת נבחנים לפי בניין ושם לעזרה בהפניית הנבחנים למקום הבחינה.

הפקת רשימות נבחנים ב – excel :

 1. הפקה עם ציון מועדי החזרה מבוקשים.
 2. שלוח ה – Excels באמצעות ה – GilboaMail .