גלבוע.נט
מערכת שיבוץ שבועית
ניהול שעורים ומשאבים
מערכת ניהול סילבוסים
שיווק ( מתעניינים , C.R.M )
רישום למוסד אקדמי
מנהל אקדמי
מנהל סגל הוראה
גביה מסטודנטים
ניהול המסמכים האישיים
הפצות מסמכים אישיים
ניהול ההשגחה בבחינות
ניהול הציונים ב – Excel
מערכת ניהול בוגרים
משוב על מרצים
תמיכה לסט' עם צרכים מיוחדים
מעונות לסטודנטים
מערכת לניהול הנדסאים וטכנאים
הכשרת מורים
רישום לקורסים דרך האינטרנט
ניהול חומרי למידה למרצים
מבחנים אמריקאיים באינטרנט
רישום ONLINE
רישום בשיטת מכרז

גלבוע.נט מערכת ניהול בוגרים - ניהול רב תארי והכוון תעסוקתי

כללי :

המוסדות האקדמיים מכשירים לתואר אחד, או ליותר. כשזה ליותר מאחד יש הכרח להשתמש גם במודול 'ניהול בוגרים'.
יש מוסדות המקיימים מכינות, תואר ראשון, שני ושלישי . במוסד כזה, לסטודנט שיעבור את כל המסלול, ייפתחו 4 כרטיסי השכלה נפרדים : כרטיס עבור כל תואר. הכרטיס הראשי הנו אחד ובו נשמרים כל הפרטים הקבועים כגון כתובת, טלפונים, דוא"ל, פרטי השכלה קודמים וכולי'. פרטים אלה אינם משתנים עם גישתו לעשיית תואר נוסף.

מערכת 'ניהול בוגרים' ממלאה שתי פונקציות עיקריות :

  1. שומרת על הנתונים המרכזיים של הסטודנט לכל תואר בנפרד.
  2. מאפשרת שמירה של קשר עם הבוגרים.

סוגי פרטים הנשמרים בכרטיס של כל תואר :

פרטים ארגוניים :
קבוצת אם, הקטגוריה, תאריך הרישום, לימודי בוקר ערב, שנת התחלה, מסגרת ארגונית ( בית ספר ), תאריך טכס סיום.

פרטים אקדמיים :
חוג, התמחות ראשונה , התמחות שנייה, מגמה, שנת ידיעון, מסלול הידיעון, שנת תחילת תואר, שנת סיום תואר,התואר הנלמד, תאריך זכאות לתואר, מספר תעודת סיום, סוג תעודת סיום ( רגיל, מצטיין, הצטיינות יתרה, מצטיין דיקן).
נקודות זכות, נקודות פטור, ש"סים זכות, ש"סים פטור, ציון ממוצע.

פרטים מיוחדים והתאמות אישיות :
מצב התלמיד, התאמות אישיות לאותו התואר .

תקשורת עם הסטודנטים/בוגרים :

הפקה והפעלה לפי בחירת אוכלוסיה על כל השדות שפורטו לעיל

  1. מדבקות וחוזרים.
  2. מחולל דו"חות
  3. מחולל מסמכים.
  4. דו"ח אירועים.
  5. כל המסמכים האישיים.

טיפול אוכלוסייתי במהלך הלימודים :

  1. הפקת כל המסמכים האישיים במהלך הלימודים.
  2. שתילת מערכות מובנות לאוכלוסיה המסוננת.