גלבוע.נט
מערכת שיבוץ שבועית
ניהול שעורים ומשאבים
מערכת ניהול סילבוסים
שיווק ( מתעניינים , C.R.M )
רישום למוסד אקדמי
מנהל אקדמי
מנהל סגל הוראה
גביה מסטודנטים
ניהול המסמכים האישיים
הפצות מסמכים אישיים
ניהול ההשגחה בבחינות
ניהול הציונים ב – Excel
מערכת ניהול בוגרים
משוב על מרצים
תמיכה לסט' עם צרכים מיוחדים
מעונות לסטודנטים
מערכת לניהול הנדסאים וטכנאים
הכשרת מורים
רישום לקורסים דרך האינטרנט
ניהול חומרי למידה למרצים
מבחנים אמריקאיים באינטרנט
רישום ONLINE
רישום בשיטת מכרז

גלבוע.נט מערכת מלגות

כללי :

מטרת המודול, המפורט להלן, לספק כלי נוח, למעקב רב שנתי אחרי המלגות השונות, הענקתן לסטודנטים לפי קריטריונים, ניהול מסמכי הבקשה הנקלטים והמסמכים המופקים למועמדים.
תהליך הטיפול השנתי במלגות מתחיל בעדכון הטבלאות החד פעמיות, ממשיך בהגדרת הנתונים השנתיים, ובהגדרת המסגרת התקציבית של חלוקת מלגות לסוגיהן.

המלגות נחלקות למספר סוגים : הצטיינות, עידוד, מגופים חיצוניים.

 • מלגות ההצטיינות של תלמידי שנה א מחושבות על סמך תוצאות הבגרות ו/או הפסיכומטרי.לתלמידי שנה ב ואילך מחושבת המצוינות לפי ממוצע משוקלל של ציוניהם בשנה הקודמת שהתקבלו במוסד.
 • מלגות העידוד מחושבות לפי הנתונים הסוציו אקונומיים ונתוני מצוינות. המשתמש שולט על בניית השאלון ועל משקלו של כל סעיף בו.
 • מלגות חיצוניות ניתנות בכפוף לקריטריונים ולרשימות של הגופים נותני המלגה.

תהליך העבודה של מדור מלגות :

 1. כניסה לקובץ הבקרה של המלגות והגדרת תאריכי הפעולות לשנה המחושבת, תקציב שנתי ושכ"ל.
 2. כניסה לטבלאות שנה קודמת והעתקתן לשנה החדשה. לאחר ההעתקה יש לבצע ההתאמות והשינויים כנדרש.
 3. הקמת טבלת המלגות לשנה החדשה.
 4. הזנת שאלוני מבקשי מלגות עידוד.
 5. הזנת מקבלי מלגות מגופים חיצוניים.
 6. חישוב זכאי מלגות הצטיינות וייצור רשומות לקובץ הזכאים עם פרטי הזכאות.
 7. חישוב מרכיב המצוינות במלגות העידוד ושתילתו לטופסי הבקשה של מבקשי מלגות עידוד.
 8. חישוב מספר הנקודות, שצבר כל מבקש מלגת עידוד, וייצור רשומות לקובץ הזכאים.
 9. סילוק זכאויות כפולות מקובץ זכאים.
 10. חישוב סכומי המלגות, שחולקו, והשוואתם לתקציב. ביצוע,במקרה הצורך, של הרצות חוזרות למבקשי מלגות עידוד עם שינוי משקלות הסעיפים שבטבלאות השאלון .
 11. יידוע המבקשים בתוצאות בקשתם.
 12. העברת הזכאות למלגה לכרטיס הכספי של התלמיד.
 13. העברת הזכאות למלגה, מהכרטיס הכספי לחשבון האישי בבנק, באמצעות ממשק למסב.