גלבוע.נט
מערכת שיבוץ שבועית
ניהול שעורים ומשאבים
מערכת ניהול סילבוסים
שיווק ( מתעניינים , C.R.M )
רישום למוסד אקדמי
מנהל אקדמי
מנהל סגל הוראה
גביה מסטודנטים
ניהול המסמכים האישיים
הפצות מסמכים אישיים
ניהול ההשגחה בבחינות
ניהול הציונים ב – Excel
מערכת ניהול בוגרים
משוב על מרצים
תמיכה לסט' עם צרכים מיוחדים
מעונות לסטודנטים
מערכת לניהול הנדסאים וטכנאים
הכשרת מורים
רישום לקורסים דרך האינטרנט
ניהול חומרי למידה למרצים
מבחנים אמריקאיים באינטרנט
רישום ONLINE
רישום בשיטת מכרז

גלבוע.נט משוב על מרצים

כללי :

המשוב הנו כלי שבעזרתו, לפי משובי התלמידים, עומדים על יכולות המרצים.

תוצאות המשוב משמשות הן למרצים, שידעו היכן עליהם להשתפר, והן להנהלה, הקובעת מדיניות העסקה.
טבלת המשובים המתוכננים, מיוצרת עבור כל סמסטר. הייצור מתבצע או מטבלת התעסוקה או מהמקצועות. לכל משוב מוגדר השאלון על שאלותיו. מתבצע תהליך של חלוקת השאלונים לסטודנטים של אותו מקצוע איסופם והזנת התשובות בשיטות שונות.
מופקים דו"חות סטטיסטיים, במיונים שונים, לגורמים המעוניינים : המרצים, טבלת הליגה על לוח המודעות, רכזי החוגים, מחדשי הסכמי התעסוקה ועוד.

פירוט התוכניות לפי שלבי העבודה :

ייצור משובים :

 1. הגדרת השאלונים, הסעיפים, השאלות והנקודות המרביות לכל שאלה.
 2. ייצור רשימת המשובים המתוכננים ממקצועות.
 3. ייצור רשימת המשובים המתוכננים מטבלת תעסוקת מרצים.
 4. הפקת מדבקות למעטפות בהן יארזו המשובים.
 5. לחליפין, ייצור קובץ משובים למסירה לתוכנה אחרת בה מתבצע ההליך.
 6. מחולל דו"חות על המשובים

הליך מילוי השאלונים וההזנה של התוצאות למחשב :

 1. הדפסת השאלונים בבית דפוס, אריזתם במעטפות תוך סימון המעטפות עם המדבקות המתאימות.
 2. חלוקת השאלונים למשיבים, איסוף והחזרה למעטפות עם מדבקות הזיהוי.
 3. הקלדה ידנית של התשובות.
 4. לחליפין, קריאת התשובות בסורק אופטי וקליטה לקובץ התשובות.

הפקת הדו"חות :

תיחום : מתבצע על כל הפרמטרים המשתתפים במשוב ( נושא, קבוצה, מרצה. וגם עם אופציה לתחום מספר שנים כך שההשוואות הנן רב שנתיות.)

 1. דו"חות סבירות נתונים – עמידה בקריטריונים סטטיסטיים.
 2. דו"חות שכיחות תשובות – אופציות למיון לפי מרצה, נושא, קבוצה.
 3. דו"חות ממוצעים – מיון לפי 3 מרכיבים : מרצה, נושא, קבוצה.
  אפשרית כל קומבינציה של מיון בין 3 המרכיבים.
  אפשרית השוואה בין מספר שנים ו/או סמסטרים.
 4. דו"חות ממוצעים לסעיפים – אופציה למיון לפי כל סעיף.
 5. דוחות למרצים – משלוח אישי לכל מרצה.
 6. טבלת הליגה – דו"ח מרכז של התוצאות לפי מרצים ממוין בסדר יורד
  לתליה על לוח המודעות.