גלבוע.נט
מערכת שיבוץ שבועית
ניהול שעורים ומשאבים
מערכת ניהול סילבוסים
שיווק ( מתעניינים , C.R.M )
רישום למוסד אקדמי
מנהל אקדמי
מנהל סגל הוראה
גביה מסטודנטים
ניהול המסמכים האישיים
הפצות מסמכים אישיים
ניהול ההשגחה בבחינות
ניהול הציונים ב – Excel
מערכת ניהול בוגרים
משוב על מרצים
תמיכה לסט' עם צרכים מיוחדים
מעונות לסטודנטים
מערכת לניהול הנדסאים וטכנאים
הכשרת מורים
רישום לקורסים דרך האינטרנט
ניהול חומרי למידה למרצים
מבחנים אמריקאיים באינטרנט
רישום ONLINE
רישום בשיטת מכרז

גלבוע.נט מרכז תמיכה לסטודנטים עם צרכים מיוחדים

כללי :

כיום בין 10 ל – 20 אחוז מהתלמידים הנם עם צרכים מיוחדים.

מסווגים את הלקויות לסוגיהן : ליקויי למידה, מגבלות רפואיות פיזיות, בעיות קשב וכולי.
לכל תלמיד, עם צרכים מיוחדים, מתאימים אישית את העזרה.
סוגי עזרה אפשריים : תוספת זמן בבחינה , שימוש באמצעי עזר, עזרת חונך וכולי.

מרכז התמיכה יכול להתנהל כמבוזר, עם מחלקה בכל פקולטה, או במרוכז ובכפיפות לראש המנהל האקדמי. סטודנט עם צרכים מיוחדים נשלח למכון מוכר לאבחון, או שאבחונו מתבצע במוסד ההשכלה. תוצאת האבחון הנה הגדרת הלקות או הלקויות.

התאמות :

במרכז התמיכה קובעים לסטודנט את ההתאמות להן יהיה זכאי בגין כל לקות. בגין אותה הלקות יכול הסטודנט לקבל התאמה שונה בחוגים השונים בהם הוא לומד ( תלמיד דו חוגי ).
הזכאות להתאמה ניתנת עבור תחום תאריכים ויש הליך של הארכת הזכאות.

פעילויות :

יש והעזרה לסטודנט מתבטאת בהקצאת חונך ושעות חניכה. חלק זה של ההתאמות הנו בעל משמעות כספית ומתנהל בטבלה נפרדת.

הקשר שבין ההתאמות לעבודה השוטפת :

ההתאמות באות לביטוי במהלך השיעורים ובבחינות. כל מרצה מקבל את רשימת תלמידיו בתוספת של פירוט ההתאמות להן הם זכאים. הסטודנט מקבל את רשימת ההתאמות להן הוא זכאי בבחינות וזה משמש עבורו אישור בכניסה לבחינה. בתכנון הבחינות, בשלב שיבוץ החדרים, מקבלים את רשימת הזכאים לתוספת זמן ואת תוספת הזמן לה כל אחד זכאי. אינפורמציה זו עוזרת בבחירת כיתות תוספת זמן ובשיבוץ המשגיחות. השיבוץ האישי לכיתות הבחינה מפנה את תלמידי תוספת זמן לכיתות הבחינה של תוספת זמן.

סטטיסטיקות :

מסופקת השוואה של ממוצעי הציונים של סטודנטים רגילים עם אלה שנעזרים בהתאמות אישיות.

פירוט התוכניות :

  • טבלאות בסיסיות : אבחונים, מכוני אבחון, לקויות, התאמות, פעילויות.
  • כרטיס אישי לסטודנט לניהול הצרכים המיוחדים וההתאמות.
  • הפקת דוחות לפי התאמה/תלמיד : חוזרים, מדבקות, הפצה בדוא"ל, s.m.s. , רשימות. מחולל מסמכים
  • הפקת דוחות לפי קבוצה/תלמיד.
  • רשימת תלמידים למקצוע כולל ההתאמות – מיועד למרצה המקצוע.
  • כרטיס אישור התאמות לסטודנט.
  • מחולל דוחות לפעילויות.
  • מחולל דוחות להתאמות.
  • כלים להארכה אוטומטית של הזכאות להתאמה.
  • דו"ח משווה ציונים בין תלמידים עם לקויות לתלמידים רגילים.