גלבוע.נט
מערכת שיבוץ שבועית
ניהול שעורים ומשאבים
מערכת ניהול סילבוסים
שיווק ( מתעניינים , C.R.M )
רישום למוסד אקדמי
מנהל אקדמי
מנהל סגל הוראה
גביה מסטודנטים
ניהול המסמכים האישיים
הפצות מסמכים אישיים
ניהול ההשגחה בבחינות
ניהול הציונים ב – Excel
מערכת ניהול בוגרים
משוב על מרצים
תמיכה לסט' עם צרכים מיוחדים
מעונות לסטודנטים
מערכת לניהול הנדסאים וטכנאים
הכשרת מורים
רישום לקורסים דרך האינטרנט
ניהול חומרי למידה למרצים
מבחנים אמריקאיים באינטרנט
רישום ONLINE
רישום בשיטת מכרז

גלבוע.נט מעונות לסטודנטים

כללי :

המערכת עוסקת בשלושה תחומים :

 1. ניהול הפניות של מבקשי המעון .
 2. שיבוץ המתקבלים למעונות.
 3. ניהול החיוב והגביה.

מבקש המעון ממלא טופס בקשה להתגורר במעון. השאלון מוזן לפי סעיפיו כשכל סעיף מסעיפיו מזכה במספר נקודות מוגדר. ועדת קבלה למעונות מקבלת את רשימת המבקשים ומחליטה מיהם הזכאים.
לזכאים נשלח אישור שהתקבלו עם ספח של שובר פיקדון. מבקש ששילם את השובר משובץ למעון.

פירוט התוכניות לפי התחומים :

1.ניהול הפניות של מבקשי המעון :

 1. מערכת פרמטרית לבניית שאלונים לקליטת טפסי הפונים.
 2. תוכנית קליטה למבקשי המלגה ושל טפסי הפונים
 3. מחולל דו"חות על טפסי הפונים לצורך ייצור הדו"חות הנדרשים לוועדת הקבלה.
 4. הפקת שוברי תשלום פיקדון לפונים שהתקבלו.

2. שיבוץ המתקבלים למעונות :

 1. קליטת שוברי פיקדון ששולמו ושיבוץ 'המממש' למעון מסוים.
 2. דו"חות עם פרטים על המתגוררים במיונים השונים : חוגים, קבוצות, ת.ז. שם .
 3. דו"חות על מצב התפוסה של המעונות.
 4. דו"חות למקומות פנויים.
 5. מחולל דו"חות.
 6. מחולל מסמכים.

3. ניהול החיוב והגביה :

 1. ייצור אוטומטי של חיובים חודשיים לפי תאריכי התחלה וסיום התגוררות.
 2. ייצור אוטומטי של דרישות תשלום בהתאם ליתרת החוב שבכרטיס.
 3. תמיכה בגביה בהוראות קבע ובכל שאר השיטות המקובלות.
 4. תמיכה במימון ע"י מממנים.
 5. טיפול במתגוררים העוברים ממעון למעון.
 6. טיפול אוטומטי במסיימים, עם החזרת הפיקדון תוך קיזוז יתרות חובה שלא שולמו.מתבצע בהוראת קבע לחשבון הזיכוי של המתגורר.