גלבוע.נט
מערכת שיבוץ שבועית
ניהול שעורים ומשאבים
מערכת ניהול סילבוסים
שיווק ( מתעניינים , C.R.M )
רישום למוסד אקדמי
מנהל אקדמי
מנהל סגל הוראה
גביה מסטודנטים
ניהול המסמכים האישיים
הפצות מסמכים אישיים
ניהול ההשגחה בבחינות
ניהול הציונים ב – Excel
מערכת ניהול בוגרים
משוב על מרצים
תמיכה לסט' עם צרכים מיוחדים
מעונות לסטודנטים
מערכת לניהול הנדסאים וטכנאים
הכשרת מורים
רישום לקורסים דרך האינטרנט
ניהול חומרי למידה למרצים
מבחנים אמריקאיים באינטרנט
רישום ONLINE
רישום בשיטת מכרז

גלבוע.נט מערכת לניהול הנדסאים וטכנאים

כללי :

מערכת זו מטפלת בתלמידי קדם, בתלמידי תיכון יג' ו - יד' ובהנדסאים בוגרים.
המערכת משתמשת בתשתית הכללית, המשרתת גם את האקדמיה וגם את לימודי התעודה, וב 'סט' של תוכניות המותאמות למסלול זה.

התשתית המשותפת כוללת את כל ניהול הפעילויות והגביה, את כל ניהול מערכות השעות והמרצים וחלק ניכר מהפעילויות האקדמיות. ( נושאים, עצי נושאים, קבוצות, תלמיד/קבוצה, מחוללי דו"חות, מחוללי מסמכים, אישורים, הפצות וכולי).
גם מערכת השיווק ומערכת הרישום האקדמית מופעלות במסלול הנדסאים ללא שינויים.

התחומים המיוחדים להנדסאים :

1. בכרטיס התלמיד יש סט של שדות הנדרשים לצורך הניהול הפנימי ולצורך הדיווח למ.ה.ט.
2. ניהול הממשקים מול מ.ה.ט.
3. ניהול הפרויקטים.
4. תעודות גמר בפורמט של מ.ה.ט.
5. מעקבי שעות והשוואת תקצוב לביצוע.

פירוט התוכניות :

2. ניהול הממשקים ל מ.ה.ט. :

 • קליטת קבצים בתחילת השנה.
 • דיווח יסוד, דיווח ציונים פנימיים, ממשק בקרה. ( קיים גם ממשק דיווח של יג' יד' למשרד החינוך )
 • שריון בחינות.
 • קליטת אישור תלמידים לתקצוב.

3. ניהול הפרויקטים :

 • קובץ פרויקטים.
 • כרטיס תלמיד/פרויקט בו מתבצע מעקב אחרי שלבי ההגשה.
 • ממשק פרויקטים למ.ה.ט. : קליטה ומשלוח.
 • תקצוב אישי.
 • רשימת מנחים.
 • רשימה לתקצוב.
 • רשימת מגישי פרויקט.
 • הצעות לפרויקט טופס 1/2 .
 • פרוטוקול הגנה לפי קבוצה.
 • רשימת מגני פרויקט בשנת תקצוב.
 • מחולל דו"חות.
 • הוראת תשלום למלווי פרויקטים. בדיד וכללי.
 • שריון בחינות ממשקים ל מ.ה.ט. וקליטתם.

4. תעודות גמר בפורמט של מ.ה.ט. :

 • תעודת גמר מכינה.
 • תוכניות לשקלול ציוני הביניים לציון סופי לנושא. שליטה על תבנית ההדפסה ומספר העמודות בדף.
 • גיליון ציוני מעקב אישי.
 • גיליון ציונים קבוצתי עד 30 עמודות של מקצועות.
 • תעודת גמר להנדסאים לפי פורמט מ.ה.ט. כולל בחינות חיצוניות וצבירת שעות ( שחושבה אוטומטית).

5. מעקבי שעות והשוואת תקצוב לביצוע :

 • מעקב חודשי לפי מחלקות ומרצים. בפירוט שעות יומי ובריכוזים.
 • השוואת תקציב לביצוע.