גלבוע.נט
מערכת שיבוץ שבועית
ניהול שעורים ומשאבים
מערכת ניהול סילבוסים
שיווק ( מתעניינים , C.R.M )
רישום למוסד אקדמי
מנהל אקדמי
מנהל סגל הוראה
גביה מסטודנטים
ניהול המסמכים האישיים
הפצות מסמכים אישיים
ניהול ההשגחה בבחינות
ניהול הציונים ב – Excel
מערכת ניהול בוגרים
משוב על מרצים
תמיכה לסט' עם צרכים מיוחדים
מעונות לסטודנטים
מערכת לניהול הנדסאים וטכנאים
הכשרת מורים
רישום לקורסים דרך האינטרנט
ניהול חומרי למידה למרצים
מבחנים אמריקאיים באינטרנט
רישום ONLINE
רישום בשיטת מכרז

גלבוע.נט הכשרת מורים

כללי :

הכשרת מורים לתואר B.ED הינו תואר ראשון הנמשך ארבע שנים ושונה מתואר ראשון רגיל בכך שהלימודים הינם בדיווח מול הגף לחינוך במשרד החינוך.

מערכת הכשרת מורים נסמכת על המערכת האקדמית הכללית, אך מכילה את התוספות המיוחדות הבאות :

  1. נתונים מיוחדים בטפסי ההרשמה לטובת הגף לחינוך.
  2. טבלאות המרה לגבי נתונים כך שהגף לחינוך יקבל את הנתונים לפי הקידוד הרצוי לו.
  3. ממשק נרשמים המועבר לפני תחילת השנה.
  4. ממשקי סטודנטים פעילים המועברים במהלך השנה (כולל מספר ממשקים בתוכו).
  5. הפקת דו"חות ביקורת לפני משלוח קבצים.
  6. קבלת דו"חות שגויים מהגף לחינוך.