גלבוע.נט
מערכת שיבוץ שבועית
ניהול שעורים ומשאבים
מערכת ניהול סילבוסים
שיווק ( מתעניינים , C.R.M )
רישום למוסד אקדמי
מנהל אקדמי
מנהל סגל הוראה
גביה מסטודנטים
ניהול המסמכים האישיים
הפצות מסמכים אישיים
ניהול ההשגחה בבחינות
ניהול הציונים ב – Excel
מערכת ניהול בוגרים
משוב על מרצים
תמיכה לסט' עם צרכים מיוחדים
מעונות לסטודנטים
מערכת לניהול הנדסאים וטכנאים
הכשרת מורים
רישום לקורסים דרך האינטרנט
ניהול חומרי למידה למרצים
מבחנים אמריקאיים באינטרנט
רישום ONLINE
רישום בשיטת מכרז

גלבוע.נט מערכת שיבוץ שבועית

תהליך השיבוץ הראשוני לפני פתיחת הסמסטר :

הגדרות של טרום שיבוץ :

 1. מנהל המערכת מוודא ששלב בניית השנתון והתעסוקה הסתיים ויוצרו המקצועות.
 2. כשהמקצועות מוגדרים, ומוגדר גם מספר השעורים בשבוע לכל מקצוע, מייצרים את השיעורים מהמקצועות.
 3. השיעורים מיוצרים עם תאריך של יום לפני תחילתו של 'שבוע המודל'. ב 'שבוע המודל' נשמר התכנון המקורי והוא אינו משתנה במהלך הביצוע.
 4. בתי ספר ( חוגים ) העובדים עם תוכניות לימוד מובנות, מגדירות עתה את הקבוצות השייכות לכל תוכנית לימוד. מסופקות תוכניות העתקה המקלות על המשימה.
 5. מנהל המערכת מבצע את הגדרות הבקרה הנדרשות ואת פריסת המערכת התאריכית עם החגים והשבתונים
 6. שולחים חוזר למרצים, עם תוכנית התעסוקה שלהם, ובקשה להגדרת מגבלות ושיריונים, שהמרצים עשו ישירות מול המחלקות. כרגע נשלח ב – e-mail , מתוכנן לעבור ל – share point .
 7. מקלידים את המגבלות והשיריונים שהמרצים ביקשו. ( בעתיד ייתכן שייעשה ע"י המרצים עצמם )
 8. המזכירויות האקדמיות מגדירות את מגבלות השיבוץ של הקבוצות.
 9. האדמיניסטרציה מגדירה את מגבלות שיבוץ הכיתות.
 10. מפעילים את תוכנית ההקצאות המקצה לכל חוג את מספר הכיתות שהוא מקבל לרשות התכנון וזאת ברזולוציה של יום שעה גודל כיתה (קיבולת) וסוג ניצול כיתה ( מעבדה, כיתת הרצאה, סטודיו )

תהליך השיבוץ :

תהליך השיבוץ אינו אוטומאטי כיוון שהנו מורכב מדי. עם זאת יש הירארכיה מומלצת לסדר השיבוץ.
המטרה הנה לספק מערכות ידידותיות לסטודנטים ולמרצים בכפוף למגבלות השיבוץ.

הסדר המומלץ :

 1. שיבוץ המערכות המובנות במסלול שיבוץ של מערכות מובנות .
 2. שיבוץ קבוצות לימוד הלומדות ביחד מספר קורסים במסלול קבוצות לימוד. ( קבוצות אם )
 3. שיבוץ הקבוצות הלומדות נושא אחד בלבד במסלול שלפי מרצים. ( קבוצות אקדמיות)

בדיקות לאחר השיבוץ ופרסום המערכת :

 1. מתבצע שלב של בדיקת קיבולת גלובאלית. בשלב זה מעמתים את הביקוש המצרפי, של מערכות השעות, לכיתות, עם ההיצע המצרפי של הכיתות.
 2. כשיש עודפי ביקוש נקודתיים האדמיניסטרציה מנחה את המזכירויות לשנות מערכות שבועיות ולהעביר ביקושים מתקופות של עודף ביקוש לתקופות של עודף היצע כך שתהיה התאמה של הביקוש עם ההיצע. לתהליך זה נלווים כלי העזר הנדרשים.
 3. בגמר תהליך השיבוץ והבדיקות מפיצים את המערכות המוכנות למחלקות, למזכירויות, למרצים, לאתר האינטרנט ולפונקציונרים האמורים לקבל את המערכת. הפצה זו עדיין אינה כוללת את המקום בו יתבצע השיעור .

ניהול שוטף של שינויים :

 1. מסלול מערכת ריכוזית : המנהל של השינויים מבצע שינויי מועד ושינויי כיתות בעצמו.
 2. מסלול מפוצל : המזכירויות מטפלות בשינויי המועד ומפנות את הבקשה לשינוי כיתה למדור שיבוץ חדרים. ( לאדמיניסטרציה ). מתוכנן שהמזכירויות יוכלו לראות את מפת תעסוקת הכיתות ולפי הרשאות יוכלו לשנות בעצמם.