גלבוע.נט
מערכת שיבוץ שבועית
ניהול שעורים ומשאבים
מערכת ניהול סילבוסים
שיווק ( מתעניינים , C.R.M )
רישום למוסד אקדמי
מנהל אקדמי
מנהל סגל הוראה
גביה מסטודנטים
ניהול המסמכים האישיים
הפצות מסמכים אישיים
ניהול ההשגחה בבחינות
ניהול הציונים ב – Excel
מערכת ניהול בוגרים
משוב על מרצים
תמיכה לסט' עם צרכים מיוחדים
מעונות לסטודנטים
מערכת לניהול הנדסאים וטכנאים
הכשרת מורים
רישום לקורסים דרך האינטרנט
ניהול חומרי למידה למרצים
מבחנים אמריקאיים באינטרנט
רישום ONLINE
רישום בשיטת מכרז

גלבוע.נט תהליך פניה כללית

כללי :

תהליך פניה כללית בא לתת מענה לקשר בין הסטודנט והמוסד האקדמי, בצורה קלה ונוחה. התהליך משולב במודול ניהול קשרי לקוחות (CRM ), מענה לפניה הכללית מתבצע דרך מסכי טיפול באירועים.

שלבי התהליך:

  1. פתיחת פניה - הסטודנט מגיש פניה דרך אתר הסטודנטים
  2. קליטת פניה בגלבוע - כאשר נכנסת פניה חדשה לגלבוע, נפתח, בו זמנית, אירוע למטפל הרלוונטי.
  3. סגירת פניה – סגירת הפניה מתבצעת דרך מסכי טיפול באירועים, האירוע שנוצר לפניה שהתקבלה במערכת משקף את נתוני הפניה, ומאפשר למשתמשי מערכת גלבוע לענות ולסגור את הפניה. בעת סגירת הפניה, ניתן לכתוב הערה פנימית ולהעביר למטפל אחר ו\או תשובה לסטודנט  אשר תיחשף בפניו באתר הסטודנט בעת סגירת הפניה.