גלבוע.נט
מערכת שיבוץ שבועית
ניהול שעורים ומשאבים
מערכת ניהול סילבוסים
שיווק ( מתעניינים , C.R.M )
רישום למוסד אקדמי
מנהל אקדמי
מנהל סגל הוראה
גביה מסטודנטים
ניהול המסמכים האישיים
הפצות מסמכים אישיים
ניהול ההשגחה בבחינות
ניהול הציונים ב – Excel
מערכת ניהול בוגרים
משוב על מרצים
תמיכה לסט' עם צרכים מיוחדים
מעונות לסטודנטים
מערכת לניהול הנדסאים וטכנאים
הכשרת מורים
רישום לקורסים דרך האינטרנט
ניהול חומרי למידה למרצים
מבחנים אמריקאיים באינטרנט
רישום ONLINE
רישום בשיטת מכרז

גלבוע.נט תהליך בקשת מועד נוסף (חריג)

כללי :

תהליך בקשת מועד נוסף מאפשר לסטודנטים להגיש בקשות למועדים נוספים דרך תחנת מידע לסטודנט (ידיעון), כחלק מתהליך ממוחשב. התהליך כולל : אישור / דחית בקשות למועדים נוספים, באופן ממוחשב, לפי קריטריונים פרמטריים  שיפורטו בהמשך. בקשה שתאושר – המערכת תפתח לסטודנט רשומת ציון למועד הבא.

מוגדרות שתי משפחות של סיבות המצדיקות בקשה למועד חריג:

  1. בקשה מסיבות טכניות – כתוצאה מצפיפות בתאריכי בחינות. לדוגמה: הפרש של יום קלנדארי בודד בלבד בין בחינה לבחינה.
  2. בקשה מסיבות אישיות – מילואים, מחלה וכו'.

לסטודנט קיימת אפשרות להגיש מספר בקשות  למועד חריג נוסף בשנה אקדמית, לפי המוגדר  בטבלת מכסות המהווה תשתית לתהליך בקשת מועד נוסף. הספירה וההגבלות תתייחס רק לבקשות השייכות למשפחת הסיבות אישיות.

שלבי תהליך בקשת מועד נוסף/חריג :

  1. הסטודנט מגיש בקשה בתחנת המידע, בעת שהוא עומד על רשומת הקורס הרצוי, ומציין את סיבת הבקשה למועד נוסף/חריג.
  2. הסטודנט מתבקש לחתום על הצהרה (אופציונאלי בהתאם להגדרה בבקרה).
  3. הסטודנט נכנס לרשימת מבקשי מועד מיוחד ומתבצעת בדיקת זכאות הסטודנט ומתן תשובה לבקשה – אישור/דחייה.
  4. תשובה חיובית, לבדיקת זכאות הגשת בקשה ממשפחת הסיבות האישיות, תגרור הצגת הודעה בפני הסטודנט להצגת המסמך בפני הגורם המאשר  כדי לאשר את הדרישה (אופציונאלי בהתאם להגדרת חובת הצגת מסמך בתשתית), בשלב זה,  המערכת תפנה את הבקשה למטפל המתאים (מזכירות חוג/מזכירות דיקנט).
  5. עם הגשת המסמך (אם נדרש) ואישור ע"י הגורם המתאים, המערכת תייצר לסטודנט רשומת מועד נוסף/חריג לקורס הרצוי.