גלבוע.נט
מערכת שיבוץ שבועית
ניהול שעורים ומשאבים
מערכת ניהול סילבוסים
שיווק ( מתעניינים , C.R.M )
רישום למוסד אקדמי
מנהל אקדמי
מנהל סגל הוראה
גביה מסטודנטים
ניהול המסמכים האישיים
הפצות מסמכים אישיים
ניהול ההשגחה בבחינות
ניהול הציונים ב – Excel
מערכת ניהול בוגרים
משוב על מרצים
תמיכה לסט' עם צרכים מיוחדים
מעונות לסטודנטים
מערכת לניהול הנדסאים וטכנאים
הכשרת מורים
רישום לקורסים דרך האינטרנט
ניהול חומרי למידה למרצים
מבחנים אמריקאיים באינטרנט
רישום ONLINE
רישום בשיטת מכרז

גלבוע.נט תהליך בקשת פטור ממבחן אמצע

כללי :

במהלך השנה, סטודנטים זכאים לבקש פטור ממבחן אמצע בגלל סיבות שונות מספר פעמים המוגדר בבקרה.

התהליך:

  1. בתחנת המידע (ידיעון), התלמיד יבחר ב – 'הגשת בקשה לפטור מבוחן אמצע"
  2. המערכת תציג בפניו את כל הקורסים להם קיים בוחן אמצע בשנה וסמסטר הנוכחיים. ליד כל רשומה יהיה כפתור 'הגשת בקשה לפטור'. לחיצה על הכפתור תתחיל את תהליך הגשת פטור מבוחן אמצע בגלבוע.
  3. המערכת תבדוק שהסטודנט אינו חורג מכבות הבקשות לפטור בוחן אמצע (לפי הגדרת בקרה), אם הוא חורג, המערכת תודיע לסטודנט על כך, ותסגור את הפניה. אם הסטודנט זכאי, המערכת תעדכן את אופי הציון על שורת הציון הרלוונטית, באופי ציון 'פטור' ותסגור את הפניה עם הודעה לסטודנט.

*כל שלב יכול להתבצע ידנית או אוטומטית לפי החלטת המוסד האקדמי.