גלבוע.נט
מערכת שיבוץ שבועית
ניהול שעורים ומשאבים
מערכת ניהול סילבוסים
שיווק ( מתעניינים , C.R.M )
רישום למוסד אקדמי
מנהל אקדמי
מנהל סגל הוראה
גביה מסטודנטים
ניהול המסמכים האישיים
הפצות מסמכים אישיים
ניהול ההשגחה בבחינות
ניהול הציונים ב – Excel
מערכת ניהול בוגרים
משוב על מרצים
תמיכה לסט' עם צרכים מיוחדים
מעונות לסטודנטים
מערכת לניהול הנדסאים וטכנאים
הכשרת מורים
רישום לקורסים דרך האינטרנט
ניהול חומרי למידה למרצים
מבחנים אמריקאיים באינטרנט
רישום ONLINE
רישום בשיטת מכרז

גלבוע.נט תהליך בקשת מסמכים ואישורים

מטרת התהליך:

מטרת התהליך לאפשר לתלמידים לקבל מסמכים רשמיים מהמוסד הלימודי באינטרנט ללא צורך בהתערבות משתמש. מהלך זה יחסוך שעות עבודה וכסף רב היוצא כיום על עלויות משלוח בדואר. כמו כן, מהלך זה מאפשר לחשוף את התלמיד למסמכים הרשמיים כפי שהמוסד מעצב אותם ללא צורך בשכפול הקוד לאתר.
במסמך זה נסקור את השלבים השונים בתהליך בקשת מסמכים רשמיים מהגלבוע דרך האינטרנט.

שלבי התהליך:

  1. סטודנט מגיש בקשה דרך תחנת המידע דרך כפתור 'הזמנת מסמך'. בעת לחיצה על 'הזמנת מסמך' המערכת תציג בפני הסטודנט את כל המסמכים שניתן להזמין.
  2. לאחר הגשת בקשת המסמך, תיפתח פניה חדשה בגלבוע, עם כל הפרטים הרלוונטיים (ת.ז. סטודנט, סוג מסמך מבוקש וכו').
  3. בדיקת זכאות הסטודנט לקבלת המסמך - לכל מסמך נוסיף הגדרות למסירתו לסטודנט: אי זכאות אם יש חוב כספי, חוב אקדמי וכו'. עבור כל פניה, תיבדק זכאות הסטודנט לקבלת המסמך.
  4. במידה והסטודנט אינו זכאי למסמך, תוצג בפני הסטודנט סיבת הדחייה והפניה תיסגר.
  5. במידה והסטודנט זכאי, המערכת תפעיל את תוכנית הפקת המסמך, על כל שכבותיו (ניתן להגדיר שכבות למסמך הכוללות סימני מים, לוגו וחותמת), ותשמור את המסמך בתיק האלקטרוני של הסטודנט. בשלב זה הפניה תיסגר.
  6. המסמך יוצג לסטודנט בעזרת מנגנון העברת מסמכים לתחנת מידע לסטודנט.