גלבוע.נט
מערכת שיבוץ שבועית
ניהול שעורים ומשאבים
מערכת ניהול סילבוסים
שיווק ( מתעניינים , C.R.M )
רישום למוסד אקדמי
מנהל אקדמי
מנהל סגל הוראה
גביה מסטודנטים
ניהול המסמכים האישיים
הפצות מסמכים אישיים
ניהול ההשגחה בבחינות
ניהול הציונים ב – Excel
מערכת ניהול בוגרים
משוב על מרצים
תמיכה לסט' עם צרכים מיוחדים
מעונות לסטודנטים
מערכת לניהול הנדסאים וטכנאים
הכשרת מורים
רישום לקורסים דרך האינטרנט
ניהול חומרי למידה למרצים
מבחנים אמריקאיים באינטרנט
רישום ONLINE
רישום בשיטת מכרז

גלבוע.נט ניהול שעורים ומשאבים

שיבוץ אוטומטי של החדרים תוך שליטה על  פרמטרים רבים :

השיבוץ של השיעור כולל שני רכיבים :  מציאת יום ושעה במערכת השבועית ומציאת כיתה פנויה ומתאימה באותו יום ושעה ( כשהכיתה נבחרת במפת החדרים היומית ).
המערכת תומכת  בשתי שיטות עבודה : בשיבוץ סימולטני של יום שעה וחדר לכל שיעור ובשיבוץ נפרד של יום שעה לכל השיעורים ובשלב השני בשיבוץ אוטומטי של כל החדרים. בשיבוץ האוטומטי יש שליטה על מידת התאמה בין מפרט הדרישה למפרט האספקה וכן ניהול העדפות . ניתן לשלב את שתי השיטות ולמשל את המעבדות לשבץ ידנית ואילו את כיתות הלימוד הפרונטאלי להשאיר לשיבוץ האוטומטי.

ידיעת הסטודנטים במקצוע והשימוש ביכולת זו :

בניית המערכות של הסטודנטים יוצרת שיוך בין הסטודנטים למקצועות.  וכך לכל מקצוע קשורים בנוסף לכיתה ולמרצים גם כל הסטודנטים של המקצוע. קשר זה  משרת  כאשר יש צורך לבצע שינוי בשיעור או בשיעורים של מקצוע מסוים. בכניסה לביצוע שינוי, בשיעור,  מביאה המערכת הן את  כל מגבלות המשאבים המשתתפים בשיעור  והן את המפה  השבועית, של כל הסטודנטים של אותו מקצוע ( שיעור ).
וכך על מפה תכנונית אחת רואים היכן הסטודנטים פנויים והיכן משאבי השיעור פנויים (מרצה,  קבוצה, כיתה)

תמיכה בערוצי הפצת שינויים : אתר, ס.מ.ס., אינטרנט, מסכי פלזמה, ומשיכה בשאילתה של הסטודנט באתר:

את שינויי המערכת יש להעביר במהירות האפשרית לכל משתתפי השיעור ששונה. המשתתפים הם הסטודנטים והמרצים, כולל  מרצים נלווים,  ולפי החלטה גם כל פונקציונר במערכת שיש סיבה לעדכנו.
ההחלטה על תוכן השינוי מתחלקת בין מזכירת המחלקה, המרצה ומחלקת שיבוץ החדרים. כל אחד לפי הרשאותיו.

אינטגרציה בין שינויים במהלך הסמסטר לתשלומי המרצים:

הטיפול בשינויי מערכת מתחיל במילוי בקשה לשינוי . השינוי יכול להיות מסוג של הוספת שעור או שיעורים, ביטול דחייה, החזרת שיעור דחוי ושינוי. השינוי עשוי להיות מסוג שמשפיע על השכר או מסוג שאינו משפיע. למשל החלפת כיתה ו/או הזזת שיעור אינם משפיעים ואילו החלפת מרצה תמיד משפיעה על המחליף ולעיתים גם על המוחלף.
שינוי , הוספה או ביטול המשפיעים על השכר מועברים אוטומטית לטבלה העוסקת בתשלומים הנובעים משינויי מערכת.
במקרה שהשינוי הנו מהסוג של 'שינוי גורף' מתבצעות אוטומטית גם השינויים בתעסוקה ובמשרה וכפועל יוצא במשכורת החודשית. השינויים שאינם גורפים וכן משפיעים על השכר מחושבים בתוכנת מינהל הסגל ומועברים לתשלום השכר החודשי.