גלבוע.נט
מערכת שיבוץ שבועית
ניהול שעורים ומשאבים
מערכת ניהול סילבוסים
שיווק ( מתעניינים , C.R.M )
רישום למוסד אקדמי
מנהל אקדמי
מנהל סגל הוראה
גביה מסטודנטים
ניהול המסמכים האישיים
הפצות מסמכים אישיים
ניהול ההשגחה בבחינות
ניהול הציונים ב – Excel
מערכת ניהול בוגרים
משוב על מרצים
תמיכה לסט' עם צרכים מיוחדים
מעונות לסטודנטים
מערכת לניהול הנדסאים וטכנאים
הכשרת מורים
רישום לקורסים דרך האינטרנט
ניהול חומרי למידה למרצים
מבחנים אמריקאיים באינטרנט
רישום ONLINE
רישום בשיטת מכרז

גלבוע.נט הפצות מסמכים אישיים

כללי :

מודול ההפצה מעביר את המסמכים האישיים, המופקים בגלבוע, לאוכלוסיית הסטודנטים והמרצים.
בכל מסך, בגלבוע, המשמש להפקה של מסמכים אישיים , ניתנת הברירה בין ערוצי ההפצה השונים : הדפסה, שמירה בתיק האלקטרוני האישי, משלוח למידענט, משלוח בדוא"ל.
מערכת ההפצה תומכת הן במסמכים שמיוצרים בגלבוע והן במסמכים ממוזגים שיוצרו ב - word .
תהליך ההפצה מנוהל בשלוש טבלאות : משלוחים, מעקב משלוחים אישיים, תיק אלקטרוני של מסמכים אישיים. בצורה זו מתקיימת שליטה ובקרה על תהליך ההפצה.
ביצוע ההפצה כפוף למערכת הרשאות המבטיחה שמפיצים מורשים יפיצו מסמכים אותם הם מורשים להפיץ ובזמנים שיוקצו להפצה. ההרשאה להפצה הנה פונקציה בקטלוג ומוגדרת אישית למשתמש.


ניהול תהליך העבודה :
התהליך כולל את השלבים הבאים:

 • כניסה למסך בחירת אוכלוסיה וביצוע הבחירה.
 • בחירת המסמך להפקה.
 • הגדרת מסלולי השמירה/ הפצה של המסמך.
 • אם נבחרה אופציה של שמירת המשלוח, מבצעים הקמה של ראש המשלוח או בוחרים משלוח קיים אליו יצורפו הנמענים החדשים.
 • שמירה בתיק האלקטרוני אם נדרש.
 • ביצוע המשלוח האישי למידענט ו/או לדוא"ל.
 • מיזוג דואר אם נדרש.
 • הפנייה של האצווה שהוזמנה לשרת הדואר המתאים תוך ציון כתובת השולח ומועד ההפעלה של ההפצה.
 • ייצור רשומה לטבלת מעקב משלוחים אישיים.
 • אישור בקובץ משלוחים שהסתיימו כל השלבים.

הרשאות המשתמשים :

ההרשאות של העובד, כפי שהוגדרו עבורו בגלבוע, חלות גם על הפקת המסמכים השונים, במידור של מסגרות ופקולטות. ( בד"כ מדורי הכספים, השיווק הרישום והאקדמיה מוגדרים במסגרות שונות, ובנוסף האקדמיה גם מחולקת לפקולטות ). עובדי האדמיניסטרציה ( מודולי תעסוקת מרצים, שיבוץ שבועי, שיבוץ חדרים, ניהול הבחינות, ניהול המשגיחות ) חלקם עם הרשאות לכל המסגרות והפקולטות וחלקם לתחום יותר צר. מבחינת המערכת, ההרשאה להפיק בליווי ההרשאה להפיץ מאפשרת את ביצוע ההפצה.

רשימות תפוצה :

לרשות המזמין עומדים הכלים הסטנדרטיים של אגד קבוצות אגד חוגים ומקבצים.

סינון אוכלוסיית הנמענים :

הסינון נקבע לפי המסלול בו מזמינים את ההפצה.
ההפצה יכולה להתבצע :

 • מכרטיס הסטודנט או המרצה.
 • ממסך הזמנה של אוכלוסייה : מסכי ההזמנה פועלים או לפי תלמיד/קבוצה או לפי תלמיד/חוג/מגמה או לפי תלמיד הסכם.
 • הפקה חוזרת מקובץ משלוחים.

סוגי המסמכים הנשלחים :

המערכת תומכת במסמכים אישיים המופצים במצב של תמונה, במסמכים הממוזגים המועברים כמסמך word ובמסמכים נלווים.

תמיכה בלוגו ובחתימה :

נשמר מאגר של 'תמונות' אותן המשתמש יכול לשלב לתוך המסמך המופץ