גלבוע.נט
מערכת שיבוץ שבועית
ניהול שעורים ומשאבים
מערכת ניהול סילבוסים
שיווק ( מתעניינים , C.R.M )
רישום למוסד אקדמי
מנהל אקדמי
מנהל סגל הוראה
גביה מסטודנטים
ניהול המסמכים האישיים
הפצות מסמכים אישיים
ניהול ההשגחה בבחינות
ניהול הציונים ב – Excel
מערכת ניהול בוגרים
משוב על מרצים
תמיכה לסט' עם צרכים מיוחדים
מעונות לסטודנטים
מערכת לניהול הנדסאים וטכנאים
הכשרת מורים
רישום לקורסים דרך האינטרנט
ניהול חומרי למידה למרצים
מבחנים אמריקאיים באינטרנט
רישום ONLINE
רישום בשיטת מכרז

גלבוע.נט רישום למוסד אקדמי

כללי :

מדור הרישום ממלא פונקציות רבות : טיפול בנרשמים, במפסיקים, במחליפי חוג ועוד.

תנאי הקבלה מוגדרים בידיעון השנתי, אותו מפרסם המוסד, לפני תחילת ההרשמה.

אוכלוסיית הפונים נחלקת לשני סוגים : אלה שנבדקים לפי תנאי הרישום, המוגדרים בטבלת תנאי הרישום, ולמקרים מיוחדים.

המערכת אמורה לטפל בסוג הראשון בצורה אוטומטית לגמרי וללא שיקול דעת, ולספק כלים נוחים, למעקב אחרי המקרים המיוחדים, בהם יש שיקול דעת.
הטיפול בכל סוגי הסטודנטים הנו לפי שלבים. (כמובן שלא כל תלמיד חייב במעבר של כולם). לכל שלב מוגדר קוד מצב כך שבכל רגע ניתן לדעת מהו המצב בו נמצא הסטודנט ביחס לאותה עדיפות (חוג).

יש להדגיש שמצבו של הסטודנט הנו כלפי כל חוג ( עדיפות ) אליו ביקש להתקבל. ייתכן למשל שלחוג אותו ביקש בעדיפות ראשונה הוא "התקבל על תנאי" ואילו לחוג שבעדיפות שנייה הוא "התקבל".

המעבר משלב לשלב ( מקוד מצב לקוד מצב ) הנו תוצאה של בדיקה או פעולה מסוימת.
היות ומעבר זה הנו קריטי לאמינות הנתונים, לכן המערכת מבצעת תיעוד אוטומטי של כל שינוי קוד מצב, כך שההיסטוריה נשמרת. לשלבים הבסיסיים מוגדרים קודי מצבים בהתאם.
וכך, עם התמלאות תנאי המעבר, משנה התוכנית, אוטומטית, את מצב הסטודנט ומתעדת את השינוי.

פירוט התוכניות והפונקציות העיקריות :

קליטות :

 1. הקמת טבלאות תנאי הקבלה לפי חתכי קבלה עבור המחלקות ( חוגים) לשנה והסמסטר הנוכחיים. (כפי שפורסם בידיעון של אותה שנה). – מתבצע ע"י המשתמשים ללא צורך בהתערבות מתכנת.
 2. הגדרת הטקסטים הפרמטריים, של כל המסמכים היוצאים מהמוסד אל הנרשם, מתבצע ע"י המשתמשים לבדם.
 3. קליטת נרשמים מאינטרנט, כולל תשלום דמי רישום בכרטיס אשראי.
 4. קליטת נרשמים ממערכת השיווק.
 5. קליטת דיסקט פסיכומטרי
 6. קליטת שאלון הנרשם ובדיקת נכונות הנתונים שנקלטו במסלולים קודמים.
 7. קליטה, באמצעות סריקה, של המסמכים הנלווים, לתיק האלקטרוני.

טיפול הנרשמים במסלול קבלה רגיל :

 1. הדפסת אישור פרטי נרשם ומשלוח לנרשם. אפשרי בדואר ו/או ב – e-mail באמצעות ה – gilboamail ו/או תחנת המידע באינטרנט.
 2. שמירה, בתיק האלקטרוני, של המסמכים היוצאים מהמוסד לנרשם.
 3. 'ריצת החלטות' על נרשמים בקטגוריות הרגילות.
 4. תוצאות הריצה האפשריות הן : 'התקבל' , 'התקבל על תנאי', 'נדחה' ו 'חסר החלטה'. התוצאות הנן עבור כל חתך, במחלקות אליהן ביקש להתקבל.
 5. הדפסת 'אישור קבלה' ו 'אישור על תנאי' עם פירוט התנאים הנדרשים ( מכינות נדרשות, מסמכים חסרים, וכולי'). ההדפסה כוללת שובר מקדמה. ביצוע ההדפסה משנה את סטאטוס המתעניין וגם נשמר בתיק האלקטרוני. אופציות הפצה כמו בסעיף 1.
 6. קליטת שובר המקדמה בקובץ מהבנק והפיכת סטאטוס הסטודנט ל 'מממש'.
 7. ההפיכה ל 'מממש' מעבירה את הנרשם לקבוצה האקדמית אליה הוא משתייך מעתה ולהמשך טיפול במזכירות האקדמית, אליה התקבל.

טיפול בנרשמים במסלולים מיוחדים :

 1. ניהול בחינות קבלה פנימיות.
 2. הפניית נרשמים מקטגוריות מיוחדות לוועדות קבלה והקלדת החלטות הוועדות. יידוע הנרשמים בהחלטות הוועדה.

קשר עם הנרשמים :

 1. מעקבים אחרי שינויים בנתוני הנרשם והשפעתם על מצב הקבלה.
 2. תקשורת שוטפת עם הנרשם , זימונים לכנסים, יעוץ, בחינות ועוד.

סטטיסטיקות ודיווחים :

 1. דו"ח מנכ"ל.
 2. דו"חות מפורטים ומרוכזים למחלקות השונות לפי פורמט מחלקתי.
 3. 'צילום' מצב הרישום בכל יום ודו"חות משווים ליום המקביל בשנים קודמות.