גלבוע.נט
מערכת שיבוץ שבועית
ניהול שעורים ומשאבים
מערכת ניהול סילבוסים
שיווק ( מתעניינים , C.R.M )
רישום למוסד אקדמי
מנהל אקדמי
מנהל סגל הוראה
גביה מסטודנטים
ניהול המסמכים האישיים
הפצות מסמכים אישיים
ניהול ההשגחה בבחינות
ניהול הציונים ב – Excel
מערכת ניהול בוגרים
משוב על מרצים
תמיכה לסט' עם צרכים מיוחדים
מעונות לסטודנטים
מערכת לניהול הנדסאים וטכנאים
הכשרת מורים
רישום לקורסים דרך האינטרנט
ניהול חומרי למידה למרצים
מבחנים אמריקאיים באינטרנט
רישום ONLINE
רישום בשיטת מכרז

גלבוע.נט מנהל אקדמי

כללי:

מודול זה מטפל בכל הצדדים האקדמיים של הסטודנט וכולל את החלקים הבאים :

דגשים עיקריים :

 • כרטיס סטודנט על פרטיו האישיים.
 • מסלולי הסטודנט.
 • אישורי לימודים (כולל הפקת אישורי לימודים ע"י מיזוג למסמכי WORD ), שמירה בתיק אלקטרוני והפצה בכל השיטות.
 • רשימות המרצים על פרטיהם.
 • רשימות הקורסים ומער"ש במוסד.
 • אשכולות הקורסים למסלולים השונים.ידיעון - תוכניות לימוד לפי שנים קלנדאריות.
 • תנאי קדם.
 • הזנת פטורים לסטודנטים בקורסים.
 • עבודה עם תוכניות מובנות – תכנון ורישום הסטודנטים לתוכנית מובנה.
 • רישום סטודנטים לקורסים בצורה בדידה. (בשילוב אפשרי של תחנת המידע)
 • רישום הסטודנטים לקורסים בצורה קבוצתית .
 • רשימות סטודנטים עם כמות נ"ז לסטודנט.
 • הפקת רשימות נוכחות.
 • הפקת מכתבים לסטודנט עם הקורסים שלו.
 • הפקת מכתבים למרצה עם מער"ש שלו.
 • דף לכל כיתת לימוד עם הקורסים הנלמדים בה.
 • הזנת ציוני ביניים לקורסים והעברה למנויי סלולארי מייל-ביט.
 • קישור הקורסים למועדי בחינה.
 • שליחת אישורי נבחן לסטודנטים בכל שיטות ההפצה.
 • חלוקת הסטודנטים לחדרי בחינה.
 • סימון תלמידי תוספת זמן וטיפול נפרד בהם בזמן הבחינות.
 • הזנת/שקלול ציונים סופיים לקורסים.
 • רישום למועד ב' (בשילוב אפשרי של תחנת המידע)
 • הפקת גיליונות ציונים בצורה אישית / קבוצתית. הפצה לסטודנט בכל השיטות.
 • הפקה רציפה של מאזני תוכניות לימודים לכלל הסטודנטים במסלול.
 • דו"ח נכשלים מפורט/מרוכז לפי כמות כישלונות.
 • דו"ח מצטיינים לכל מסלול / כללי.
 • דו"ח ממוצעי ציונים והתפלגויות ריכוזי לקורסים.
 • רשימות קורסים לפי מגוון חתכים.
 • מצב התקדמות אקדמי ובדיקת זכאות למעבר שנה.
 • ניפוי לפי קריטריונים שונים.
 • מחולל דו"חות של ציונים.
 • מחולל דו"חות של סטודנטים במסלולים.
 • מחולל דו"חות של קורסים הנלמדים במוסד.
 • מעקב ותיעוד עד הפקת הדיפלומה וטקס בוגרים.