גלבוע.נט
מערכת שיבוץ שבועית
ניהול שעורים ומשאבים
מערכת ניהול סילבוסים
שיווק ( מתעניינים , C.R.M )
רישום למוסד אקדמי
מנהל אקדמי
מנהל סגל הוראה
גביה מסטודנטים
ניהול המסמכים האישיים
הפצות מסמכים אישיים
ניהול ההשגחה בבחינות
ניהול הציונים ב – Excel
מערכת ניהול בוגרים
משוב על מרצים
תמיכה לסט' עם צרכים מיוחדים
מעונות לסטודנטים
מערכת לניהול הנדסאים וטכנאים
הכשרת מורים
רישום לקורסים דרך האינטרנט
ניהול חומרי למידה למרצים
מבחנים אמריקאיים באינטרנט
רישום ONLINE
רישום בשיטת מכרז

גלבוע.נט מנהל סגל הוראה

כללי :

מערכת מנהל סגל הינה מערכת מורכבת שמטרתה הינה ניהול סגל ההוראה במוסדות אקדמיים.
המערכת עומדת בפני עצמה ומנהלת את התחומים הבאים :

תכונות עיקריות :

 • ניהול כרטיסי מרצים.
 • ניהול משרות למרצה.
 • חישוב שכר לפי טבלאות ורה.
 • חישוב לפי חוזים אישיים.
 • הזנת התוספות שלא מופיעות במערכת השעות (ניהול, תרגול וכדומה).
 • חישובים של הוצאות נסיעה.
 • חישוב של תוספת דיפרנציאלית.
 • חישוב "גלישות" לפי ההסכם הקיבוצי (מעבר לממ"ח).
 • העמסת העלויות לפי היחידות.
 • מעקב אחרי נסיעות לחו"ל.
 • מעקב אחרי חשבוניות למרצים עם חשבוניות.
 • מעקב אחרי מחקרים – העמסה לפי החוקרים + העוזרים מול התקציב לאותו המחקר.
 • ממשקים אל מערכת "חילן" ברמה חודשית (מורכב מ 21 מבני ממשק שונים, לפי כל אירועי חילן – 200,218,535,537,539,413,202 ועוד, עם אפשרות למספר מינויים למרצה).
 • ממשקים ממערכת "גלבוע.נט" של בית השיטה ברמה חודשית לטעינת שינויי ש"ס.
 • תשלומים חד פעמיים למרצים.
 • ניהול רכבי ליסינג (עלות למרצה, עלות למעביד, גבית מס מחילן, הצגה בדו"חות ועוד).
 • דו"חות מרוכזים ל - מל"ג (מצריך הזנת השכלה אקדמית + שם בלועזית).
 • העברה של רשימת המרצים לטובת פתיחת דוא"ל וקבלת רשימת הדוא"ל חזרה.
 • הפצה של הודעות בחתכים לתוך מערכת דוא"ל.
 • הדפסה של כתבי העסקה/כתבי מינוי (מיזוג ל WORD ).
 • דו"חות תקציביים מפורטים ומרוכזים – לפי צפי, חתך לפי יחידות ולפי הסעיפים בכל יחידה – ריכוז שנתי + פרוט לחודשים.
 • תיעוד שינויים במשרות, בהזנות הידניות, בנסיעות, בשינויי ש"ס ועוד.
 • תיעוד ההעברות לחילן – בלחיצת כפתור ניתן לדעת מה דווח לחילן בכל חודש.
 • מידור בין היחידות.
 • סימון על משרה כמשרת VIP – לא ניתנת לצפייה ולהצגה גם ליחידה האחראית על המרצה אלא רק למרכז (לדוגמא דיקנים).
 • מערכת היסטורית רב שנתית (יכולת מעבר בין שנים וצפייה בהיסטורית המרצה)
 • דו"חות מורכבים, כולל העברות רוב הדו"חות לאקסל.
 • דו"חות ביקורת לאיתור שגיאות בנתונים (לדוגמא מרצה חדש שלא הוגדרה לו משרה)
 • ניהול שעות קבלה למרצים (+הצגת שעות הקבלה באינטרנט לסטודנטים הרלוונטיים).
 • בעת הצגת כרטיס המרצה הצגת כמות הש"ס בחוג ממנו מגיעים וכן סה"כ הש"ס שלו במוסד.
 • אופציה לקשר בין קורסים למתרגלים כך שמתרגל מקבל לפי כמות הסטודנטים בקורס.
 • מנגנון מעקב אחרי ביטולי שעורים/שינויים – הדפסה + דו"ח + שליחת דוא"ל.

המערכת עובדת במסלול האקדמי המכללה למנהל מאז אוקטובר 2001, מערכת חלונאית מלאה.