גלבוע.נט
מערכת שיבוץ שבועית
ניהול שעורים ומשאבים
מערכת ניהול סילבוסים
שיווק ( מתעניינים , C.R.M )
רישום למוסד אקדמי
מנהל אקדמי
מנהל סגל הוראה
גביה מסטודנטים
ניהול המסמכים האישיים
הפצות מסמכים אישיים
ניהול ההשגחה בבחינות
ניהול הציונים ב – Excel
מערכת ניהול בוגרים
משוב על מרצים
תמיכה לסט' עם צרכים מיוחדים
מעונות לסטודנטים
מערכת לניהול הנדסאים וטכנאים
הכשרת מורים
רישום לקורסים דרך האינטרנט
ניהול חומרי למידה למרצים
מבחנים אמריקאיים באינטרנט
רישום ONLINE
רישום בשיטת מכרז

גלבוע.נט תחנת מידע אישית ( לשרות הסטודנטים בקמפוס)

כללי :

תחנת המידע האישית מוצבת במקום נגיש לסטודנטים. היא ניגשת אל מאגר הנתונים העדכני ומחוברת למדפסת. באמצעותה מפיק הסטודנט את המסמכים האישיים שלו, וזאת ללא צורך של העזרות בשרותי משרד.

יש מסמכים הדורשים חתימה וחותמת של המוסד. במקרה זה יכול הסטודנט להפיק את המסמך בתחנה ולהיכנס למשרד כדי לקבל החתימה.

הזדהות :

המשתמש מזדהה לפי סיסמא אישית ומספר תעודת זהות.
קוד הכניסה ניתן לו עם קבלתו למוסד. לאחר הקבלה הראשונית יש לו אופציה, בתחנה עצמה, לבצע שינוי סיסמא.

הפקת המסמכים האישיים:

בתחנת המידע קיימת רשימה של מסמכים אפשריים להפקה. מנהל המערכת מחליט איזה מהם יועמדו לרשות הפקה אישית ומה יהיה סדר הופעתם בתפריט שיוצג לסטודנט.
המסמכים האפשריים לבחירה כוללים : אישורים, מערכות שעות, גיליונות ציונים, העתקי קבלה, כרטסת כספית וכולי.
המשתמש שולט על הגדרת התחום, ואם צריך, גם על סוג הטופס.

הפורמט של המסמך זהה לזה המופק במשרד.

שירותים נוספים :

  1. סטודנט המעוניין לגשת לבחינה חוזרת יכול לרשום עצמו למועד הבא. ( בכפוף לתקנות המוסד )
  2. אופציה לבניית מערכת אישית ( במקומות שאינם מחזיקים מערכת אינטרנטית של יעוץ.)
  3. אופציה למרצים לרישום מועד כניסה ויציאה ולהגדרת השיעור אותו מלמדים.
  4. אופציה למרצים להזנת הציונים ( במקומות בהם לא משתמשים במערכת ניהול ציונים ב excel .)

חסימה :

  1. חסימת השירות בתחנה נקבעת לפי המצב האקדמי ומצב החוב הכספי.
  2. חסימה אקדמית הנה ידנית והיא תוצאה של החלטה אקדמית. אם מציינים על כרטיס הסטודנט שהוא אינו זכאי להפקת מסמכים אישיים, הרי שההפקה נמנעת הן במזכירויות והן בתחנה האישית.
  3. חסימה בגין חוב: על כל מסמך מוגדר סכום גג של חוב לצורך חסימת הפקה. התוכנית בודקת את החוב ביחס לסכום זה ומאפשרת או מונעת את ההפקה.
  4. צורת חישוב החוב נקבעת בבקרה : האם on line , האם לפי סכום בסיס, האם ללא חישוב חוב מממן.