גלבוע.נט
מערכת שיבוץ שבועית
ניהול שעורים ומשאבים
מערכת ניהול סילבוסים
שיווק ( מתעניינים , C.R.M )
רישום למוסד אקדמי
מנהל אקדמי
מנהל סגל הוראה
גביה מסטודנטים
ניהול המסמכים האישיים
הפצות מסמכים אישיים
ניהול ההשגחה בבחינות
ניהול הציונים ב – Excel
מערכת ניהול בוגרים
משוב על מרצים
תמיכה לסט' עם צרכים מיוחדים
מעונות לסטודנטים
מערכת לניהול הנדסאים וטכנאים
הכשרת מורים
רישום לקורסים דרך האינטרנט
ניהול חומרי למידה למרצים
מבחנים אמריקאיים באינטרנט
רישום ONLINE
רישום בשיטת מכרז

גלבוע.נט לימודי חוץ / לימודי תעודה

כללי :

במוסדות אקדמיים רבים מקיימים, לצדה של המערכת האקדמית הראשית, שהנה מלכ"ר, גם מערכת ללימודי תעודה, או בשמה האחר 'לימודי חוץ'. מערכת זו הנה בד"כ חצי עצמאית ומוגדרת כחברה נפרדת. מערכת זו נסמכת על אותם משאבים של מרצים כיתות וספריות.
במערכת הגלבוע ניתן לבחור בין ניהול נפרד של לימודי חוץ לבין ניהולו כחברה במערכת הרב חברתית של הגלבוע. האופציה השנייה מאפשרת ניהול משאבים משותף לכל החברות וגם כרטיס תלמיד אחד בלבד.

תיאור תהליך העבודה :

תכנון פתיחת קורסים :

 • לקראת תחילת השנה קובעים את תוכנית העבודה השנתית.
 • בניית תוכניות לימוד, סילבוסים, הדפסת הידיעון.
 • בניית מערכות שעות ושיבוץ הקורסים לכיתות.
 • הקורסים נחלקים ליזומים ולמוזמנים ע"י גוף מזמין. המוזמנים נחלקים למוזמנים ללא תעודת גמר לתלמידים ולמוזמנים עם תעודת גמר. באופציה השנייה יש להקליד את פרטי התלמידים.

חוזים עם מרצים :

 • עריכת חוזה נפרד עבור כל קורס.
 • תעריף לכל סעיף שכר ( שעת הרצאה, נסיעות, בדיקת בחינות, תרגול ועוד )

פרסום וטיפול בהשגת התלמידים :

ראה מערכת שיווק.

העברת המתעניינים לנרשמים :

 • הפקת הזימון למתקבלים עם ההחלטה על פתיחת הקורס.
 • פתיחת הסכם כספי (ואקדמי).
 • גביה עבור הקורס בכל שיטות התשלום.

מהלך הקורס :

 • רשימות תלמידים בחתכים השונים לרכז הקורס ולמרצים. מדבקות, הפצות, הפצה באינטרנט, s.m.s. .
 • רשימות למעקבי נוכחות.
 • מערכות שעות לתלמידים ולמרצים.
 • אישורי לימודים.
 • מעקבי גביה לפי קורסים ולפי חוב כללי.
 • ניתוחי הכנסות לפי התשלומים.
 • מחוללי דו"חות.
 • מחוללי מסמכים.
 • השוואות רב שנתיות, בין שלוחות, של נרשמים, הכנסות והוצאות, לפי קורסים ומשפחות של שלוחות.
 • מערכת שעות חודשית מתוכננת למרצה .
 • הוראות תשלום חודשיות למרצים.

תשלום ע"י מממנים :

סוגי מממנים : אישי ( מתנהל בכרטיס התלמיד), קבוצתי (מתנהל גם בכרטיס התלמיד וגם בכרטיס המממן), מזדמן, מממן לקורס מוזמן.

תהליך הגביה :

 • הפקת קבלה עם קבלת התשלום. במקרה והתשלום מזומן, הפקה של ח-ן מס קבלה.
 • ביצוע הפקדה.
 • הפקת חשבונית מס להמחאה נפדית פעם או פעמיים בחודש.
 • ניהול קופה. כרטסת קופה, תזרימים עתידיים במיונים השונים: בנק,א.תשלום,תאריך, תאריך, א.תשלום וכולי'
 • ממשקים להנה"ח הנפוצות ( חשבשבת, פריוריטי, אביב )