גלבוע.נט
מערכת שיבוץ שבועית
ניהול שעורים ומשאבים
מערכת ניהול סילבוסים
שיווק ( מתעניינים , C.R.M )
רישום למוסד אקדמי
מנהל אקדמי
מנהל סגל הוראה
גביה מסטודנטים
ניהול המסמכים האישיים
הפצות מסמכים אישיים
ניהול ההשגחה בבחינות
ניהול הציונים ב – Excel
מערכת ניהול בוגרים
משוב על מרצים
תמיכה לסט' עם צרכים מיוחדים
מעונות לסטודנטים
מערכת לניהול הנדסאים וטכנאים
הכשרת מורים
רישום לקורסים דרך האינטרנט
ניהול חומרי למידה למרצים
מבחנים אמריקאיים באינטרנט
רישום ONLINE
רישום בשיטת מכרז

גלבוע.נט גביה מסטודנטים

כללי :

מערכת הגביה מנהלת את כל הקשר הכספי שבין המוסד לסטודנט.
לפני פתיחת השנה קובעים את 'סל המוצרים' שייצרו באותה השנה, את שיטות המכירה ואת המחירים. קובעים גם את שיטת ההצמדה : ללא הצמדה, צמוד למדד, לא צמוד עם ריבית וכולי'. ייתכנו גם עירובים של שיטות כגון 'מכינות' ו 'נלווים' לפי מחיר לפריט וללא הצמדה ואילו הקורסים לפי צבירת נקודות, עם מחירי נקודה לפי כללי השיפוי, והצמדה לחודש בסיס.

התוצאה של שלב זה הנה הקמת הפעילויות והמחירונים. ייתכנו פעילויות לא אקדמיות כגון שכירת מעון, קניית ספר או מנוי לאגודה, ופעילויות אקדמיות כגון 'קניית' מכינה או שנת לימוד.

בשלב זה קובעים את הקשר שבין המסגרת האקדמית לפעילות. המקובל הוא שלכל קבוצת לימוד (תלמידי פקולטה ושנה אקדמית מסוימת) תהיה פעילות מתאימה.

על הפעילות מוגדר הקשר לקורסים האקדמיים, כלומר איזו שנה וסמסטרים נכללים בסל האקדמי שנקנה. על הפעילות מוגדרים גם חשבונות הקשר למערכות הפיננסיות, ובממשקים אליהן, מתרגמים את החיובים והזיכויים למספרי חשבון אלה.

מידור ותיחום :

על הפעילות מוגדרת המסגרת לה היא שייכת. המסגרת מהווה את הכלי לתיחום, לדרגות סיכום ולהרשאות. מקובל שהפעילויות מנוהלות ב 'מסגרת על' נפרדת מהאקדמיה, עם תת חלוקה למכינות, מעונות, לימודי חוץ ולימודים אקדמיים. ניתן כמובן לחלק גם אחרת.

הקשר עם הסטודנט :

הקשר בא לביטוי באמצעות הסכם . ההסכם עם הסטודנט מגדיר איזו פעילות הוא קנה, באיזה תנאי התשלום, מהן ההנחות, אמצעי התשלום , סטאטוס ההסכם ועוד.
ניתן להסתפק ב - עד 3 הסכמים לתלמיד בשנה : הסכם ראשון בגין שנת הלימוד אותה הוא קונה, הסכם שני בגין המעון והסכם שלישי בגין קורסי קיץ. שאר המוצרים, הנקנים, אינם מחייבים הסכם נפרד, כיוון שלא נדרשים עבורם תנאי תשלום מיוחדים.

אולם יש כן להגדיר פעילות שונה, לכל מוצר נמכר, כך שבתנועת החובה שבכרטיס הסטודנט רואים עבור מה החיוב.

פירוט תוכניות ופונקציות עיקריות :

קליטת תשלומים :

 1. קליטת תשלומים מהסטודנט במזומן ובהמחאות והפקת קבלה.
 2. ניהול ההפקדות.
 3. הדפסת שוברים עם פרטים ממוגנטים מראש או עם הדפסה עם דיו מגנטי.
 4. קליטת קובץ שוברים ששולמו, מהבנק, וזיכוי כרטיס כספי של הסטודנט.
 5. הפקת ממשק, לדרישת תשלום בהוראות קבע, מ מ.ס.ב.
 6. קליטת התשלומים בממשק מ - מ.ס.ב.
 7. ניהול תשלומים, באמצעות כרטיסי אשראי, קשר לש.ב.א. באמצעות פלאקארד.
 8. ניהול קופה.

חישוב יתרת החובה בכרטיס:

 • ייצור תנועות חובה, לפי המוצרים שהסטודנט 'קנה', ושיטת התמחור.
 • בשיטה של תקצוב לפי ו.ת.ת. זה יכלול ספירת הנקודות , מחיר נקודה לפי המחלקה, שיפוי, תקורה,קורסים הנקנים בסכום קבוע, התייחסות לקורס חוזר ועוד שורה של תנאי ספירה.
 • חישוב היתרה לתשלום ע"י חיסור התשלומים מהחובה. כשמסכומי החובה החלק של שכר הלימוד מוכפל באחוז הנדרש המצטבר לאותה נקודת זמן והנלווים מוכפלים ב – 100% .
 • חסימות אוטומטיות לחייבים. ניהול פרמטרי של החסימות לפי מסמכים ופונקציות שונות.
 • שילוב המלגות בחישובי היתרה והעברת מלגה / פיקדון בהוראת קבע לסטודנט.

טיפול במממנים :

תמיכה במממן אישי, קבוצתי, מזדמן, מממן צד ג', מממן של קורס מוזמן.

ממשקים ל ו.ת.ת. :

כל הנתונים הנדרשים לממשקי ה ו.ת.ת. נצברים להסכמי הסטודנטים הראשיים ( שנת לימוד וקורסי קיץ . משם מופקים הן הממשקים והן הדו"חות באמצעות העברתם ל – excel .

ממשקים להנה"ח :

ממשקי קבלות, חשבוניות, הפקדות מופקים לתוכנות הנה"ח המובילות.

לימודי חוץ ומעונות :
אופציה של ניהול מע"מ (אם צריך).
ראה מודול לימודי תעודה.