גלבוע.נט

מערכת לניהול מכללות ואוניברסיטאות

התמחויות

מערכת זו מטפלת בתלמידי קדם, בתלמידי תיכון יג' ו - יד' ובהנדסאים בוגרים. 
המערכת משתמשת בתשתית הכללית, המשרתת גם את האקדמיה וגם את לימודי התעודה, וב 'סט' של תוכניות המותאמות למסלול זה. 

התשתית המשותפת כוללת את כל ניהול הפעילויות והגביה, את כל ניהול מערכות השעות והמרצים וחלק ניכר מהפעילויות האקדמיות. ( נושאים, עצי נושאים, קבוצות, תלמיד/קבוצה, מחוללי דו"חות, מחוללי מסמכים, אישורים, הפצות וכולי). 
גם מערכת השיווק ומערכת הרישום האקדמית מופעלות במסלול הנדסאים ללא שינויים.

התחומים המיוחדים להנדסאים :

1. בכרטיס התלמיד יש סט של שדות הנדרשים לצורך הניהול הפנימי ולצורך הדיווח למ.ה.ט. 
2. ניהול הממשקים מול מ.ה.ט. 
3. ניהול הפרויקטים. 
4. תעודות גמר בפורמט של מ.ה.ט. 
5. מעקבי שעות והשוואת תקצוב לביצוע.

פירוט התוכניות :

2. ניהול הממשקים ל מ.ה.ט. :

 • קליטת קבצים בתחילת השנה.
 • דיווח יסוד, דיווח ציונים פנימיים, ממשק בקרה. ( קיים גם ממשק דיווח של יג' יד' למשרד החינוך )
 • שריון בחינות.
 • קליטת אישור תלמידים לתקצוב.

3. ניהול הפרויקטים :

 • קובץ פרויקטים.
 • כרטיס תלמיד/פרויקט בו מתבצע מעקב אחרי שלבי ההגשה.
 • ממשק פרויקטים למ.ה.ט. : קליטה ומשלוח.
 • תקצוב אישי.
 • רשימת מנחים.
 • רשימה לתקצוב.
 • רשימת מגישי פרויקט.
 • הצעות לפרויקט טופס 1/2 .
 • פרוטוקול הגנה לפי קבוצה.
 • רשימת מגני פרויקט בשנת תקצוב.
 • מחולל דו"חות.
 • הוראת תשלום למלווי פרויקטים. בדיד וכללי.
 • שריון בחינות ממשקים ל מ.ה.ט. וקליטתם.

4. תעודות גמר בפורמט של מ.ה.ט. :

 • תעודת גמר מכינה.
 • תוכניות לשקלול ציוני הביניים לציון סופי לנושא. שליטה על תבנית ההדפסה ומספר העמודות בדף.
 • גיליון ציוני מעקב אישי.
 • גיליון ציונים קבוצתי עד 30 עמודות של מקצועות.
 • תעודת גמר להנדסאים לפי פורמט מ.ה.ט. כולל בחינות חיצוניות וצבירת שעות ( שחושבה אוטומטית).

5. מעקבי שעות והשוואת תקצוב לביצוע :

 • מעקב חודשי לפי מחלקות ומרצים. בפירוט שעות יומי ובריכוזים.
 • השוואת תקציב לביצוע.

הכשרת מורים לתואר B.ED הינו תואר ראשון הנמשך ארבע שנים ושונה מתואר ראשון רגיל בכך שהלימודים הינם בדיווח מול הגף לחינוך במשרד החינוך.

מערכת הכשרת מורים נסמכת על המערכת האקדמית הכללית, אך מכילה את התוספות המיוחדות הבאות :

 1. נתונים מיוחדים בטפסי ההרשמה לטובת הגף לחינוך.
 2. טבלאות המרה לגבי נתונים כך שהגף לחינוך יקבל את הנתונים לפי הקידוד הרצוי לו.
 3. ממשק נרשמים המועבר לפני תחילת השנה.
 4. ממשקי סטודנטים פעילים המועברים במהלך השנה (כולל מספר ממשקים בתוכו).
 5. הפקת דו"חות ביקורת לפני משלוח קבצים.
 6. קבלת דו"חות שגויים מהגף לחינוך.