גלבוע.נט

מערכת לניהול מכללות ואוניברסיטאות

ניהול הלימודים במהלך הסמסטר

מודול זה מטפל בכל הצדדים האקדמיים של הסטודנט וכולל את החלקים הבאים :

דגשים עיקריים :

 • כרטיס סטודנט על פרטיו האישיים.
 • מסלולי הסטודנט.
 • אישורי לימודים (כולל הפקת אישורי לימודים ע"י מיזוג למסמכי WORD ), שמירה בתיק אלקטרוני והפצה בכל השיטות.
 • רשימות המרצים על פרטיהם.
 • רשימות הקורסים ומער"ש במוסד.
 • אשכולות הקורסים למסלולים השונים.ידיעון - תוכניות לימוד לפי שנים קלנדאריות.
 • תנאי קדם.
 • הזנת פטורים לסטודנטים בקורסים.
 • עבודה עם תוכניות מובנות – תכנון ורישום הסטודנטים לתוכנית מובנה.
 • רישום סטודנטים לקורסים בצורה בדידה. (בשילוב אפשרי של תחנת המידע)
 • רישום הסטודנטים לקורסים בצורה קבוצתית .
 • רשימות סטודנטים עם כמות נ"ז לסטודנט.
 • הפקת רשימות נוכחות.
 • הפקת מכתבים לסטודנט עם הקורסים שלו.
 • הפקת מכתבים למרצה עם מער"ש שלו.
 • דף לכל כיתת לימוד עם הקורסים הנלמדים בה.
 • הזנת ציוני ביניים לקורסים והעברה למנויי סלולארי מייל-ביט.
 • קישור הקורסים למועדי בחינה.
 • שליחת אישורי נבחן לסטודנטים בכל שיטות ההפצה.
 • חלוקת הסטודנטים לחדרי בחינה.
 • סימון תלמידי תוספת זמן וטיפול נפרד בהם בזמן הבחינות.
 • הזנת/שקלול ציונים סופיים לקורסים.
 • רישום למועד ב' (בשילוב אפשרי של תחנת המידע)
 • הפקת גיליונות ציונים בצורה אישית / קבוצתית. הפצה לסטודנט בכל השיטות.
 • הפקה רציפה של מאזני תוכניות לימודים לכלל הסטודנטים במסלול.
 • דו"ח נכשלים מפורט/מרוכז לפי כמות כישלונות.
 • דו"ח מצטיינים לכל מסלול / כללי.
 • דו"ח ממוצעי ציונים והתפלגויות ריכוזי לקורסים.
 • רשימות קורסים לפי מגוון חתכים.
 • מצב התקדמות אקדמי ובדיקת זכאות למעבר שנה.
 • ניפוי לפי קריטריונים שונים.
 • מחולל דו"חות של ציונים.
 • מחולל דו"חות של סטודנטים במסלולים.
 • מחולל דו"חות של קורסים הנלמדים במוסד.
 • מעקב ותיעוד עד הפקת הדיפלומה וטקס בוגרים.

מערכת מנהל סגל הינה מערכת מורכבת שמטרתה הינה ניהול סגל ההוראה במוסדות אקדמיים. 
המערכת עומדת בפני עצמה ומנהלת את התחומים הבאים :

תכונות עיקריות :

 • ניהול כרטיסי מרצים.
 • ניהול משרות למרצה.
 • חישוב שכר לפי טבלאות ורה.
 • חישוב לפי חוזים אישיים.
 • הזנת התוספות שלא מופיעות במערכת השעות (ניהול, תרגול וכדומה).
 • חישובים של הוצאות נסיעה.
 • חישוב של תוספת דיפרנציאלית.
 • חישוב "גלישות" לפי ההסכם הקיבוצי (מעבר לממ"ח).
 • העמסת העלויות לפי היחידות.
 • מעקב אחרי נסיעות לחו"ל.
 • מעקב אחרי חשבוניות למרצים עם חשבוניות.
 • מעקב אחרי מחקרים – העמסה לפי החוקרים + העוזרים מול התקציב לאותו המחקר.
 • ממשקים אל מערכת "חילן" ברמה חודשית (מורכב מ 21 מבני ממשק שונים, לפי כל אירועי חילן – 200,218,535,537,539,413,202 ועוד, עם אפשרות למספר מינויים למרצה).
 • ממשקים ממערכת "גלבוע.נט" של בית השיטה ברמה חודשית לטעינת שינויי ש"ס.
 • תשלומים חד פעמיים למרצים.
 • ניהול רכבי ליסינג (עלות למרצה, עלות למעביד, גבית מס מחילן, הצגה בדו"חות ועוד).
 • דו"חות מרוכזים ל - מל"ג (מצריך הזנת השכלה אקדמית + שם בלועזית).
 • העברה של רשימת המרצים לטובת פתיחת דוא"ל וקבלת רשימת הדוא"ל חזרה.
 • הפצה של הודעות בחתכים לתוך מערכת דוא"ל.
 • הדפסה של כתבי העסקה/כתבי מינוי (מיזוג ל WORD ).
 • דו"חות תקציביים מפורטים ומרוכזים – לפי צפי, חתך לפי יחידות ולפי הסעיפים בכל יחידה – ריכוז שנתי + פרוט לחודשים.
 • תיעוד שינויים במשרות, בהזנות הידניות, בנסיעות, בשינויי ש"ס ועוד.
 • תיעוד ההעברות לחילן – בלחיצת כפתור ניתן לדעת מה דווח לחילן בכל חודש.
 • מידור בין היחידות.
 • סימון על משרה כמשרת VIP – לא ניתנת לצפייה ולהצגה גם ליחידה האחראית על המרצה אלא רק למרכז (לדוגמא דיקנים).
 • מערכת היסטורית רב שנתית (יכולת מעבר בין שנים וצפייה בהיסטורית המרצה)
 • דו"חות מורכבים, כולל העברות רוב הדו"חות לאקסל.
 • דו"חות ביקורת לאיתור שגיאות בנתונים (לדוגמא מרצה חדש שלא הוגדרה לו משרה)
 • ניהול שעות קבלה למרצים (+הצגת שעות הקבלה באינטרנט לסטודנטים הרלוונטיים).
 • בעת הצגת כרטיס המרצה הצגת כמות הש"ס בחוג ממנו מגיעים וכן סה"כ הש"ס שלו במוסד.
 • אופציה לקשר בין קורסים למתרגלים כך שמתרגל מקבל לפי כמות הסטודנטים בקורס.
 • מנגנון מעקב אחרי ביטולי שעורים/שינויים – הדפסה + דו"ח + שליחת דוא"ל.

המערכת עובדת במסלול האקדמי המכללה למנהל מאז אוקטובר 2001, מערכת חלונאית מלאה.

תחנת המידע האישית מוצבת במקום נגיש לסטודנטים. היא ניגשת אל מאגר הנתונים העדכני ומחוברת למדפסת. באמצעותה מפיק הסטודנט את המסמכים האישיים שלו, וזאת ללא צורך של העזרות בשרותי משרד. 

יש מסמכים הדורשים חתימה וחותמת של המוסד. במקרה זה יכול הסטודנט להפיק את המסמך בתחנה ולהיכנס למשרד כדי לקבל החתימה.

הזדהות :

המשתמש מזדהה לפי סיסמא אישית ומספר תעודת זהות. 
קוד הכניסה ניתן לו עם קבלתו למוסד. לאחר הקבלה הראשונית יש לו אופציה, בתחנה עצמה, לבצע שינוי סיסמא.

הפקת המסמכים האישיים:

בתחנת המידע קיימת רשימה של מסמכים אפשריים להפקה. מנהל המערכת מחליט איזה מהם יועמדו לרשות הפקה אישית ומה יהיה סדר הופעתם בתפריט שיוצג לסטודנט. 
המסמכים האפשריים לבחירה כוללים : אישורים, מערכות שעות, גיליונות ציונים, העתקי קבלה, כרטסת כספית וכולי. 
המשתמש שולט על הגדרת התחום, ואם צריך, גם על סוג הטופס. 

הפורמט של המסמך זהה לזה המופק במשרד.

שירותים נוספים :

  1. סטודנט המעוניין לגשת לבחינה חוזרת יכול לרשום עצמו למועד הבא. ( בכפוף לתקנות המוסד )
  2. אופציה לבניית מערכת אישית ( במקומות שאינם מחזיקים מערכת אינטרנטית של יעוץ.)
  3. אופציה למרצים לרישום מועד כניסה ויציאה ולהגדרת השיעור אותו מלמדים.
  4. אופציה למרצים להזנת הציונים ( במקומות בהם לא משתמשים במערכת ניהול ציונים ב excel .)

חסימה :

  1. חסימת השירות בתחנה נקבעת לפי המצב האקדמי ומצב החוב הכספי.
  2. חסימה אקדמית הנה ידנית והיא תוצאה של החלטה אקדמית. אם מציינים על כרטיס הסטודנט שהוא אינו זכאי להפקת מסמכים אישיים, הרי שההפקה נמנעת הן במזכירויות והן בתחנה האישית.
  3. חסימה בגין חוב: על כל מסמך מוגדר סכום גג של חוב לצורך חסימת הפקה. התוכנית בודקת את החוב ביחס לסכום זה ומאפשרת או מונעת את ההפקה.
  4. צורת חישוב החוב נקבעת בבקרה : האם on line , האם לפי סכום בסיס, האם ללא חישוב חוב מממן.

במוסדות אקדמיים רבים מקיימים, לצדה של המערכת האקדמית הראשית, שהנה מלכ"ר, גם מערכת ללימודי תעודה, או בשמה האחר 'לימודי חוץ'. מערכת זו הנה בד"כ חצי עצמאית ומוגדרת כחברה נפרדת. מערכת זו נסמכת על אותם משאבים של מרצים כיתות וספריות. 
במערכת הגלבוע ניתן לבחור בין ניהול נפרד של לימודי חוץ לבין ניהולו כחברה במערכת הרב חברתית של הגלבוע. האופציה השנייה מאפשרת ניהול משאבים משותף לכל החברות וגם כרטיס תלמיד אחד בלבד.

תיאור תהליך העבודה :

תכנון פתיחת קורסים :

 • לקראת תחילת השנה קובעים את תוכנית העבודה השנתית.
 • בניית תוכניות לימוד, סילבוסים, הדפסת הידיעון.
 • בניית מערכות שעות ושיבוץ הקורסים לכיתות.
 • הקורסים נחלקים ליזומים ולמוזמנים ע"י גוף מזמין. המוזמנים נחלקים למוזמנים ללא תעודת גמר לתלמידים ולמוזמנים עם תעודת גמר. באופציה השנייה יש להקליד את פרטי התלמידים.

חוזים עם מרצים :

 • עריכת חוזה נפרד עבור כל קורס.
 • תעריף לכל סעיף שכר ( שעת הרצאה, נסיעות, בדיקת בחינות, תרגול ועוד )

פרסום וטיפול בהשגת התלמידים :

ראה מערכת שיווק.

העברת המתעניינים לנרשמים :

 • הפקת הזימון למתקבלים עם ההחלטה על פתיחת הקורס.
 • פתיחת הסכם כספי (ואקדמי).
 • גביה עבור הקורס בכל שיטות התשלום.

מהלך הקורס :

 • רשימות תלמידים בחתכים השונים לרכז הקורס ולמרצים. מדבקות, הפצות, הפצה באינטרנט, s.m.s. .
 • רשימות למעקבי נוכחות.
 • מערכות שעות לתלמידים ולמרצים.
 • אישורי לימודים.
 • מעקבי גביה לפי קורסים ולפי חוב כללי.
 • ניתוחי הכנסות לפי התשלומים.
 • מחוללי דו"חות.
 • מחוללי מסמכים.
 • השוואות רב שנתיות, בין שלוחות, של נרשמים, הכנסות והוצאות, לפי קורסים ומשפחות של שלוחות.
 • מערכת שעות חודשית מתוכננת למרצה .
 • הוראות תשלום חודשיות למרצים.

תשלום ע"י מממנים :

סוגי מממנים : אישי ( מתנהל בכרטיס התלמיד), קבוצתי (מתנהל גם בכרטיס התלמיד וגם בכרטיס המממן), מזדמן, מממן לקורס מוזמן.

תהליך הגביה :

 • הפקת קבלה עם קבלת התשלום. במקרה והתשלום מזומן, הפקה של ח-ן מס קבלה.
 • ביצוע הפקדה.
 • הפקת חשבונית מס להמחאה נפדית פעם או פעמיים בחודש.
 • ניהול קופה. כרטסת קופה, תזרימים עתידיים במיונים השונים: בנק,א.תשלום,תאריך, תאריך, א.תשלום וכולי'
 • ממשקים להנה"ח הנפוצות ( חשבשבת, פריוריטי, אביב )

מערכת הגביה מנהלת את כל הקשר הכספי שבין המוסד לסטודנט.
לפני פתיחת השנה קובעים את 'סל המוצרים' שייצרו באותה השנה, את שיטות המכירה ואת המחירים. קובעים גם את שיטת ההצמדה : ללא הצמדה, צמוד למדד, לא צמוד עם ריבית וכולי'. ייתכנו גם עירובים של שיטות כגון 'מכינות' ו 'נלווים' לפי מחיר לפריט וללא הצמדה ואילו הקורסים לפי צבירת נקודות, עם מחירי נקודה לפי כללי השיפוי, והצמדה לחודש בסיס. 

התוצאה של שלב זה הנה הקמת הפעילויות והמחירונים. ייתכנו פעילויות לא אקדמיות כגון שכירת מעון, קניית ספר או מנוי לאגודה, ופעילויות אקדמיות כגון 'קניית' מכינה או שנת לימוד. 

בשלב זה קובעים את הקשר שבין המסגרת האקדמית לפעילות. המקובל הוא שלכל קבוצת לימוד (תלמידי פקולטה ושנה אקדמית מסוימת) תהיה פעילות מתאימה. 

על הפעילות מוגדר הקשר לקורסים האקדמיים, כלומר איזו שנה וסמסטרים נכללים בסל האקדמי שנקנה. על הפעילות מוגדרים גם חשבונות הקשר למערכות הפיננסיות, ובממשקים אליהן, מתרגמים את החיובים והזיכויים למספרי חשבון אלה.

מידור ותיחום :

על הפעילות מוגדרת המסגרת לה היא שייכת. המסגרת מהווה את הכלי לתיחום, לדרגות סיכום ולהרשאות. מקובל שהפעילויות מנוהלות ב 'מסגרת על' נפרדת מהאקדמיה, עם תת חלוקה למכינות, מעונות, לימודי חוץ ולימודים אקדמיים. ניתן כמובן לחלק גם אחרת.

הקשר עם הסטודנט :

הקשר בא לביטוי באמצעות הסכם . ההסכם עם הסטודנט מגדיר איזו פעילות הוא קנה, באיזה תנאי התשלום, מהן ההנחות, אמצעי התשלום , סטאטוס ההסכם ועוד. 
ניתן להסתפק ב - עד 3 הסכמים לתלמיד בשנה : הסכם ראשון בגין שנת הלימוד אותה הוא קונה, הסכם שני בגין המעון והסכם שלישי בגין קורסי קיץ. שאר המוצרים, הנקנים, אינם מחייבים הסכם נפרד, כיוון שלא נדרשים עבורם תנאי תשלום מיוחדים. 

אולם יש כן להגדיר פעילות שונה, לכל מוצר נמכר, כך שבתנועת החובה שבכרטיס הסטודנט רואים עבור מה החיוב.

פירוט תוכניות ופונקציות עיקריות :

קליטת תשלומים :

 1. קליטת תשלומים מהסטודנט במזומן ובהמחאות והפקת קבלה.
 2. ניהול ההפקדות.
 3. הדפסת שוברים עם פרטים ממוגנטים מראש או עם הדפסה עם דיו מגנטי.
 4. קליטת קובץ שוברים ששולמו, מהבנק, וזיכוי כרטיס כספי של הסטודנט.
 5. הפקת ממשק, לדרישת תשלום בהוראות קבע, מ מ.ס.ב.
 6. קליטת התשלומים בממשק מ - מ.ס.ב.
 7. ניהול תשלומים, באמצעות כרטיסי אשראי, קשר לש.ב.א. באמצעות פלאקארד.
 8. ניהול קופה.

חישוב יתרת החובה בכרטיס:

 • ייצור תנועות חובה, לפי המוצרים שהסטודנט 'קנה', ושיטת התמחור.
 • בשיטה של תקצוב לפי ו.ת.ת. זה יכלול ספירת הנקודות , מחיר נקודה לפי המחלקה, שיפוי, תקורה,קורסים הנקנים בסכום קבוע, התייחסות לקורס חוזר ועוד שורה של תנאי ספירה.
 • חישוב היתרה לתשלום ע"י חיסור התשלומים מהחובה. כשמסכומי החובה החלק של שכר הלימוד מוכפל באחוז הנדרש המצטבר לאותה נקודת זמן והנלווים מוכפלים ב – 100% .
 • חסימות אוטומטיות לחייבים. ניהול פרמטרי של החסימות לפי מסמכים ופונקציות שונות.
 • שילוב המלגות בחישובי היתרה והעברת מלגה / פיקדון בהוראת קבע לסטודנט.

טיפול במממנים :

תמיכה במממן אישי, קבוצתי, מזדמן, מממן צד ג', מממן של קורס מוזמן.

ממשקים ל ו.ת.ת. :

כל הנתונים הנדרשים לממשקי ה ו.ת.ת. נצברים להסכמי הסטודנטים הראשיים ( שנת לימוד וקורסי קיץ . משם מופקים הן הממשקים והן הדו"חות באמצעות העברתם ל – excel .

ממשקים להנה"ח :

ממשקי קבלות, חשבוניות, הפקדות מופקים לתוכנות הנה"ח המובילות. 

לימודי חוץ ומעונות : 
אופציה של ניהול מע"מ (אם צריך). 
ראה מודול לימודי תעודה.

מערכת זו תפקידה כפול : מחד לספק את כל השירותים שמספק התיק האישי הפיזי, ומאידך לזרז ולהוזיל את מסירת המסמכים האישיים לסטודנט.

המסמכים האישיים מגיעים לתיק האלקטרוני משלושה מקורות :

 1. מסמכים חיצוניים מנייר שנסרקים באמצעות הסורק.
 2. מסמכים חיצוניים שמולאו ע"י הסטודנט באינטרנט והגיעו כקובץ.
 3. מסמכים פנימיים שמופקים ע"י המוסד ממאגר הנתונים.(אישורים, דרישות תשלום, ג.ציונים, מסמך ממחולל מסמכים ) ושבשלב הפקתם מזמינים את אופציית השמירה בתיק האלקטרוני.  אופציה זו מתאפשרת בעת קניית מודול הפצות.

הרחבת אופציות ההדפסה וההפצה של המסמכים האישיים : 
בכל מסך בחירה של הפקת המסמכים האישיים מוגדרות האפשרויות הבאות :

 1. הדפסה פנימית ו/או טיוטה
 2. הדפסה אישית לתיוק hard copy .
 3. הדפסה אישית עם כתובת למשלוח במעטפת חלון.
 4. הדפסה ושמירה כתמונה בתיק האישי האלקטרוני.
 5. משלוח של אופציה 2 ב gilboa mail - לסטודנט / מרצה / משגיחה.
 6. משלוח של אופציה 2 לתחנת המידע באינטרנט בה רואה/מדפיס הסטודנט את המסמך האישי.
 7. הדפסה, מהתיק האלקטרוני, של העתק של מסמך אישי.

בשלב ההפקה ניתן להתייחס רק לאלה שעדיין לא הופק עבורם המסמך או לאלה החייבים מסמך לצורך עמידה בתנאים כלשהם. (כלומר שעדיין לא התקבל מהם מסמך מסוים.) 
קליטת מסמכים חיצוניים, מנייר מודפס, באמצעות סורק :

קליטת המסמך כוללת 4 מרכיבים :

 1. סריקת המסמך.
 2. זיהוי הסורק.
 3. זיהוי קוד בעל המסמך ( לאיזה תיק לשייך).
 4. סיווג המסמך ( אישור פרטי נרשם, אישור קבלה, גיליון ציונים, אישור לימודים, בקשה לפטור, בקשת מלגה וכולי )

המערכת תומכת בשלושה מסלולי סריקה :

 1. סריקת התיקים האישיים, באמצעות חברה חיצונית, הסורקת, מזהה ומסווגת את המסמכים. הגלבוע קולט את הקובץ הסרוק .
 2. סריקה באמצעות סורק אישי הנמצא על שולחן העובד. העובד מקבל את המסמכים האישיים, סורק אותם ומסווגם תוך כדי הסריקה.
 3. סורק מחלקתי . בכל מזכירות אקדמית מוצב רק סורק אחד בעמדה הכללית. כל עובד ניגש, בזמנו החופשי, וסורק את המסמכים שהצטברו אצלו לסריקה. השוני משיטה ב' נמצא בצורך להגדיר את פרטי הסורק ואת פרטי הזהות של בעל התעודה הנסרקת.

דו"חות וסטטיסטיקות על מאגר המסמכים הסרוקים :

כל המערכת הניהולית מתבססת על זרימה של מסמכים. כל תהליכי העבודה מתבצעים באמצעות מסמכים. 
מערכת הפקת הדו"חות מספקת מידע על המסמכים הקיימים והמסמכים החסרים לתחום האוכלוסייה המוזמן. זה גם המקום להפיק ולשלוח העתקים חוזרים מהמאגר. 
מודול 'ניהול המסמכים האישיים' הנו אבן פינה בניהול העבודה השוטף ותנאי הכרחי לקליטת 'מערכת המשרד הממוחשב'.

מודול ההפצה מעביר את המסמכים האישיים, המופקים בגלבוע, לאוכלוסיית הסטודנטים והמרצים.
בכל מסך, בגלבוע, המשמש להפקה של מסמכים אישיים , ניתנת הברירה בין ערוצי ההפצה השונים : הדפסה, שמירה בתיק האלקטרוני האישי, משלוח למידענט, משלוח בדוא"ל. 
מערכת ההפצה תומכת הן במסמכים שמיוצרים בגלבוע והן במסמכים ממוזגים שיוצרו ב - word.
תהליך ההפצה מנוהל בשלוש טבלאות : משלוחים, מעקב משלוחים אישיים, תיק אלקטרוני של מסמכים אישיים. בצורה זו מתקיימת שליטה ובקרה על תהליך ההפצה. 
ביצוע ההפצה כפוף למערכת הרשאות המבטיחה שמפיצים מורשים יפיצו מסמכים אותם הם מורשים להפיץ ובזמנים שיוקצו להפצה. ההרשאה להפצה הנה פונקציה בקטלוג ומוגדרת אישית למשתמש.


ניהול תהליך העבודה :
התהליך כולל את השלבים הבאים:

 • כניסה למסך בחירת אוכלוסיה וביצוע הבחירה.
 • בחירת המסמך להפקה.
 • הגדרת מסלולי השמירה/ הפצה של המסמך.
 • אם נבחרה אופציה של שמירת המשלוח, מבצעים הקמה של ראש המשלוח או בוחרים משלוח קיים אליו יצורפו הנמענים החדשים.
 • שמירה בתיק האלקטרוני אם נדרש.
 • ביצוע המשלוח האישי למידענט ו/או לדוא"ל.
 • מיזוג דואר אם נדרש.
 • הפנייה של האצווה שהוזמנה לשרת הדואר המתאים תוך ציון כתובת השולח ומועד ההפעלה של ההפצה.
 • ייצור רשומה לטבלת מעקב משלוחים אישיים.
 • אישור בקובץ משלוחים שהסתיימו כל השלבים.

הרשאות המשתמשים :

ההרשאות של העובד, כפי שהוגדרו עבורו בגלבוע, חלות גם על הפקת המסמכים השונים, במידור של מסגרות ופקולטות. ( בד"כ מדורי הכספים, השיווק הרישום והאקדמיה מוגדרים במסגרות שונות, ובנוסף האקדמיה גם מחולקת לפקולטות ). עובדי האדמיניסטרציה ( מודולי תעסוקת מרצים, שיבוץ שבועי, שיבוץ חדרים, ניהול הבחינות, ניהול המשגיחות ) חלקם עם הרשאות לכל המסגרות והפקולטות וחלקם לתחום יותר צר. מבחינת המערכת, ההרשאה להפיק בליווי ההרשאה להפיץ מאפשרת את ביצוע ההפצה.

רשימות תפוצה :

לרשות המזמין עומדים הכלים הסטנדרטיים של אגד קבוצות אגד חוגים ומקבצים.

סינון אוכלוסיית הנמענים :

הסינון נקבע לפי המסלול בו מזמינים את ההפצה. 
ההפצה יכולה להתבצע :

 • מכרטיס הסטודנט או המרצה.
 • ממסך הזמנה של אוכלוסייה : מסכי ההזמנה פועלים או לפי תלמיד/קבוצה או לפי תלמיד/חוג/מגמה או לפי תלמיד הסכם.
 • הפקה חוזרת מקובץ משלוחים.

סוגי המסמכים הנשלחים :

המערכת תומכת במסמכים אישיים המופצים במצב של תמונה, במסמכים הממוזגים המועברים כמסמך word ובמסמכים נלווים.

תמיכה בלוגו ובחתימה :

נשמר מאגר של 'תמונות' אותן המשתמש יכול לשלב לתוך המסמך המופץ